Svensk sensoretikett ska rädda liv i krisområden
Med Acreos tryckta sensorplattform i form av en enkel etikett ska man kunna kontrollera vilka temperaturer förpackningar med vaccin utsatts för och säkerställa att läkemedelet är användbart. (Foto: Acreo)

Svenska forsknings- och utvecklingsbolaget Acreo Swedish ICT, specialister på bland annat tryckt elektronik, har utvecklat en tryckt sensorplattform, som bland annat kan användas för att registrera temperaturförändringar , mäta UV-ljus, mm.
Tack vare innovativa idéer och initiativ från privatpersoner har Acreo nu kunnat starta ett samarbetsprojekt med Läkare Utan Gränser, där sensorplattformen ska kunna användas för att kontrollera och säkerställa att läkemedelsförpackningar med temperaturkänsligt vaccin, etc. är användbart, även efter att det har fraktats långa vägar till krisområden runt om i världen.


Med hjälp av en enkel tryckt sensoretikett på sekundärförpackningen, dvs den förpackning, som omsluter själva vaccinampullerna, kan slutanvändarna – medicinpersonalen ute på fältet – kontrollera vilka temperaturer en försändelse utsatts för under en ofta lång och besvärlig transport och säkerställa att läkemedlet är användbart och säkert.

”Potentialen med den tryckta sensorn är stor och skulle ge bättre verktyg för slutanvändaren att bedöma om produkten är okej eller inte. Ju längre ut i fält man kommer desto svårare är det att hålla rätt temperatur i logistikkedjan vilket är oerhört viktigt för att säkerställa kvaliteteten på vaccin eller mediciner och i slutändan den vård vi ger våra patienter. Och alternativa lösningar på de fraktsätt vi har i dag är ofta väldigt dyra. De tryckta indikatorerna/etiketterna skulle kunna sitta på en s.k. ”secondary package”, dvs kartongförpackningen närmast själva vaccinampullen. De mest använda indikatorerna idag sitter ytterligare ett lager ut och mäter temperaturförändringen på kemisk väg med en vaxstripp, som färgas in allteftersom temperaturen stiger. Den tryckta sensorn skulle däremot kunna samla mer information om förhållandena under frakten, men också föra informationen närmare slutanvändandet och bidra till att vi inte förlorar historiken i fraktkedjan. Dessutom skulle den även kunna indikera om produkterna utsatts för lägre skadliga temperaturer under fryspunkten, vilket idag är ett stort problem”, säger Marpe Tanaka på Innovationsenheten inom Läkare Utan Gränser.

Idéprojektet för sensorplattformen har legat inom ramen för det öppna innovationsprojektet ”PEA Open”, som är finansierat av EU:s regionala strukturfond Östra Mellansverige. Mer än 20 kvalificerade idéer för hur sensorplattformen ska kunna användas har registrerats på den öppna idéplattformen och idéerna har sedan utvärderasts av experter inom Linköpings universitet och Acreo Swedish ICT.

Just idén om att använda sensorplattformen i form av en enkel etikett på en förpackning för att kunna säkerställa en godkänd temperatur och därmed användbart vaccin, som fraktats till krisområden runtom i världen, bedömdes som extra intressant. Idén framfördes av en privatperson på idéplattformen, där den sedan diskuterades, vilket i sin tur föranledde en annan privatperson att på eget initiativ ta kontakt med Läkare Utan Gränser, som personen ansåg borde vara intresserade av lösningen. Detta i sin tur ledde till att idén utvecklades och behovet av egenskaper hos den föreslagna produkten förtydligades av Läkare Utan Gränser.

”Genom projektet PEA Open kan vi börja att bygga vad vi hoppas ska bli ett långsiktigt och givande samarbete med Acreo Swedish ICT och forskningen kring tryckt elektronik. Vi har i organisationen stort fokus på s.k. ´humanitär innovation´ och strävar efter att hitta ännu fler sätt att med hjälp av ny teknik göra det som är viktigt för oss: rädda liv och minska mänskligt lidande”, säger Marpe Tanaka.

På Acreo Swedish ICT är man nöjda med projektet och resultaten: 
”Vi är väldigt nöjda med vad PEA Open har givit så här långt. Syftet med projektet var att pröva att använda öppen innovation och utreda om det kan leda till fler effektiva och ´öppna´ processer för att få in fler tillämpningar som passar för tryckt elektronik. Att bjuda in allmänheten att bidra med sina innovativa idéer för hur tryckt elektronik kan användas, blev verkligen lyckat. Sedan handlar det också om att kunna ta det vidare från idé till något konkret, vilket vi nu har fått erfarenhet av genom samarbetet med Läkare Utan Gränser. Det är något vi kommer att ta med oss i vårt fortsatta arbete”, säger Tommy Höglund, Acreo.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry.pettersson@n-e.nu

Publicerad: 2015-04-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Tryckt elektronik Acreo Etikett/Märkning

Packnews Sponsors
OBS! Du som prenumerar på nord emballage / packnews.se får nu tillgång till extramaterial som ej tidigare funnits på sajten.
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Dynatec
Speedpac
RPC
Antpac
Mobergs