Pappersbruk och andra tunga industrier ska nu inspekteras
Pappersbruk och andra tunga och processintensiva industrier ska nu inspekteras av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket meddelar att man i år inleder inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi-och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen, där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.
Totalt ska cirka tusen företag inspekteras och hela projektet beräknas på gå i tre år. I år kommer cirka 400 inspektioner att genomföras i hela landet, bland annat inom tillverkning av bränsle och kemiska produkter, stål- och papperstillverkning, raffinaderier, gruv- och sprängverksamhet, läkemedelsindustri samt företag som hanterar gas och gasol. Flera av företagen, som ingår, är stora och välkända.


”Målet är att se till att arbetsgivarna jobbar systematiskt med arbetsmiljön, så att ohälsa, olycksfall och allvarliga kemikalieolyckor förebyggs”, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att titta på hur arbetsgivarna jobbar med kemiska arbetsmiljörisker, användning och besiktning av trycksatta anordningar som tryckkärl, rörledningar, pannor och cisterner.
Granskningen omfattar också användningen av arbetsutrustning och rutiner kring arbete i en miljö där arbetstagarna kan utsättas för faror orsakade av den explosiva atmosfären. Därtill kommer inspektörerna att syna om det finns tillgång till första hjälpen och krisstöd.

Även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer att granskas.
”Det kan vara hur arbetsgivaren organiserar arbetet när någon eller några är sjuka eller tjänstlediga, så att personalstyrkan inte utsätts för ohälsosam stress. Stress kan leda till misstag, som får förödande konsekvenser”, säger Sabiha Hajdarevic.

Många av företagen anlitar entreprenörer och hyr in personal.
”Vi kommer att titta på om uppdragsgivaren informerar och utbildar den inhyrda personalen om risker vid arbetsplatsen och att riskbedömningar görs så att arbetet utförs på ett säkert sätt,” förklarar Sabiha Hajdarevic.

Om inspektörerna upptäcker brister kommer det att ställas krav på åtgärder. Ytterst kan Arbetsmiljöverket yrka böter som påföljd, om företaget inte åtgärdar bristerna. Vissa brister kan även leda till sanktionsavgifter.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-02-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Industri Miljö Övrigt Pappersbruk

Packnews Sponsors
OBS! Du som prenumerar på nord emballage / packnews.se får nu tillgång till extramaterial som ej tidigare funnits på sajten.
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Dynatec
Mobergs
Speedpac
RPC
Antpac