Miljögruppen Earth Island Institute i USA stämmer tio globala storföretag för att de förorenar världshaven med plasrtförpackningar och för att vilseleda konsuemnterna omn plastens återvinningsbarhet. (Bild Greenpeace/Daniel Müller)

10 storföretag stäms i USA för plastföroreningar i världshaven

10 mars, 2020ANNONS

En miljögrupp i Kalifornien har stämt Coca-Cola, Pepsi, Nestlé och sju andra globala storföretag för vilseledande marknadsföring och för att de förorenar världshaven med plastavfall.

I stämningen, som nyligen lämnades in till San Mateo Countys högsta domstol av miljögruppen Earth Island Institute, hävdas att företag, som säljer plastflaskor och plastpåsar, vilka hamnar i hav och oceaner, bör hållas ansvariga för att de skadar miljön. Företagen anklagas också för att vilseleda konsumenterna, när det gäller återvinningsbarheten hos plastförpackningarna.

”Dessa företag bör bära ansvaret för att vårt ekosystem kvävs av plast”, säger David Phillips. (Bild Earth Island Institute)

Earth Island Institute skriver i stämningen att en betydande del av de miljontals ton med plastavfall, som varje år hamnar i världshaven, kan spåras tillbaka till en handfull större företag, vilka till stor del förlitar sig på engångsplastförpackningar. Stämningens syfte är att dessa företag ska krävas att betala för att avhjälpa de skador, som plastföroreningarna orsakat världens hav och oceaner, samt att de ska åläggas att sluta med reklam och marknadsföring som betecknar plastprodukterna som ”återvinningsbara”, när de i själva verket till stor del inte återvinns.

”Dessa företag bör bära ansvaret för att vårt ekosystem kvävs av plast. De vet mycket väl att det här materialet inte återvinns, även om de berättar för folk på etiketterna att det är återvinningsbart och får människor att tro att materialet tas om hand”, säger David Phillips, VD för Earth Island Institute.

”Våra medlemmar vidtar redan åtgärder”, kommenterar William Dermody, American Beverage Association. (Bild LinkedIn)

De tio namngivna företagen, som ingår i stämningen, är Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Clorox, Crystal Geyser, Mars, Danone, Mondelēz International, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble. Plastförpackningar, som används av dessa företag, svarade för merparten av plastavfall insamlat under 2019 vid strandrensningar, vilka arrangerades av gruppen ”Break Free From Plastic” och som engagerade 72.000 frivilliga.

”Plastavfall är ett världsomspännande problem som kräver genomtänkta lösningar. Våra amerikanska dryckesföretag vidtar redan åtgärder för att ta itu med frågan genom att minska användning av jungfrulig plast, investera för att öka insamlingen av plastflaskor så att dessa kan återvinnas till nya flaskor och genom att samarbeta med lagstiftare och tredjepartsexperter för att uppnå meningsfulla politiska resolutioner”, kommenterar William Dermody, mediachef vid American Beverage Association, som representerar Coca-Cola, Pepsi och andra tillverkare av alkoholfria drycker.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!