Nu är det 100 procent återvunnen aluminium i Kavlis tuber med majonnäs. (Bild Kavli. Bilden är ett montage)

100 % återvunnen aluminium i tuberna med Kavlis majonnäs

18 november, 2022ANNONS

Tuberna till Kavlis majonnäs består nu till 100 procent av återvunnen aluminium, vilket ger en energibesparing på 95 procent och en CO2-besparing på 80 procent.

Den tub, som Kavli har haft fram tills nu, har varit tillverkad av jungfrulig aluminium och att utvinna ny aluminium är som bekant mycket energikrävande. Genom att använda aluminium, som återvunnits från insamlade förpackningar, etc., sparar man alltså 95 procent energi och minskar CO2-belastningen med 80 procent.

Aluminiumet i Kavlis nya majonnästuber kommer till 95 procent från insamlade och återvunna metallförpackningar från hushållen, medan resterande fem procent kommer från industriavfall.

Cecilia Anjou är varumärkeschef på Kavli. (Bild fr LinkedIn)

”Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra förpackningar och hållbarhet är ett viktigt fokusområde i denna utveckling. Budskapet ´100% återvunnen aluminium´ kommer att kommuniceras på tuberna som nu har börjat rulla ut i butik”, berättar Cecilia Anjou, Brand Manager på Kavli.

Kavli skriver i ett pressmeddelande att målsättningar för förpackningar är att de till år 2030 ska vara till 100 procent materialåtervinningsbara för Kavlis egna varumärken och minst 70 procent av förpackningarna ska vara av återvunnet förpackningsmaterial.

”Initiativet med återvunnen aluminium i våra tuber är ett viktigt steg för att nå målsättningen 70 procent återvunnet förpackningsmaterial”, säger Cecilia Anjou.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!