RoRo StretchPack® XL kan med fördel användas för att packa byggmaterial.

100 procent vattentät inpackning som reducerar energi- och filmförbrukning

22 juni, 2022ANNONS

RoRo StretchPack® från danska Tentoma är ett bra alternativ till både inslagning via lindning och krympfolie vid automatiserad inpackning av större produkter och byggmaterial. Horisontell inpackning i en sträckfilm ger möjligheter för att reducera både energi- och filmförbrukning, samtidigt som inpackningskvaliteten ökar markant.

RoRo StretchPack® steg för steg

RoRo StretchPack® är utvecklad med utgångspunkt från den välkända tekniken med lodrät inpackning men en slangformad sträckfilm som används till exempel för inpackning av pallar och vitvaror. Tentoma har vidareutvecklat tekniken så att RoRo StretchPack® använder en slangformad sträckfolie för vågrät, 6-sidig inpackning av stora produkter:
Steg 1 – Den slangformade sträckfolien sträcks
Steg 2 – Produkten förs in vågrätt i sträckfilmen
Steg 3 – Sträckfilmen förseglas i bägge ändar så att inpackningen blir 100 procent vattentät.

Tentoma är specialiserade på automatiserad, sexsidig inpackning som samtidigt ökar kundernas hållbarhet. Det danska företaget tillverkar RoRo StretchPack® förpackningsmaskiner, en helautomatisk lösning för att få en 100 procent vattentät inpackning av större produkter, till exempel trä, rullar, isoleringspaneler och andra byggmaterial. Förutom att förpackningsmaskinen levererar en hög, enhetlig inpackningskvalitet så ger lösningen också möjlighet att reducera energi- och filmförbrukning med upp till 60 procent i förhållande till konventionella förpackningstekniker.

Idealisk lösning för packning av byggnadsmaterial

 • Vi har primärt fokus på att sälja våra lösningar på den europeiska marknaden, men vi har även kunder i USA, berättar Henrik Raunkjaer, direktör på Tentoma.
 • Man hittar både mindre företag och stora, globala koncerner på vår referenslista. Vi har installerat RoRo StretchPack® lösningar i Sverige,Norge, Finland och Danmark, där maskinerna bland annat används för att packa in olika typer av isoleringsmaterial.
Henrik Raunkjaer är VD på Tentoma.

RoRo StrechPack® kan installeras som en in-linelösning eller som en stand-alone lösning, beroende på vad som passar bäst för kunden.

 • Ofta ser vi att RoRo StretchPack® ökar inpackningskapaciteten per timme. Vi har ett brett sortiment av maskiner och god erfarenhet av projekt med höga kapacitetskrav, där det inte kompromissas med inpackningskvaliteten, fortsätter Henrik Raunkjaer.

Reducerar både film- och energiförbrukning

 • Vi upplever ett stigande intresse för vår lösning då företag har mycket fokus på hållbarhet och minskning av CO₂ förbrukningen. När våra kunder byter från inslagning via lindning eller med krympfilm så noterar vi att de typiskt når en minskning i filmförbrukningen på mellan 20 och 60 procent.

Orsaken till den stora minskningen är att RoRo StretchPack® använder sträckfilm som sitter tätt mot produkten. Det är en mycket stark film vilket gör att man kan använda en tunnare kvalitet än till exempel när man jobbar med krympfilm. Samtidigt använder RoRo StretchPack® bara ett lager film och inte flera som till exempel vid lindning. Allt detta bidrar till att minska filmförbrukningen.

 • En RoRo StretchPack® packar in och förseglar produkten i samma process till skillnad från till exempel packning med krympfilm där man har en extra process i krympugnen, fortsätter Henrik Raunkjaer.
 • När man byter till RoRo StretchPack® kan man därför ta bort krympugnen från förpackningslinjen och därmed reduceras energiförbrukningen markant. Krympugnens energiförbrukning är lika med den besparing man gör.
Fördelar med RoRo StretchPack®

 • Helautomatisk förpackningslösning
 • 100 procent förseglad och vattentät inpackning
 • Jämna sidor – bara en kort svetsning i ändarna
 • Energi- och film-besparande inpackning
 • Enhetlig och snygg inpackning
 • Optimal för tryck av logotype

Återbetalningstid på under två år

 • En slutlig, avgörande faktor för om en kund beslutar sig för att köpa vår teknologi är ekonomin, konstaterar Henrik Raunkjaer. Våra maskiner återbetalar sig inom två till fyra år genom besparingarna i film och energi.
 • En finsk kund, som tillverkar isoleringsmaterial, sparar enligt egna uppgifter 30 ton plast per år och 163 MWh el vilket innebär att deras investering i RoRo StretchPack® förpackningsmaskinen betalade sig på under två år.
 • På så sätt hjälper vi våra kunder att leva upp till sina målsättningar om mer hållbara processer. Vi arbetar med världsmålen från FN där delmål nummer 12 handlar om förbrukning och produktion och i grund och botten innebär det att göra mer med mindre. Det gör man med en RoRo StretchPack® förpackningsmaskin, du packar mer med mindre film.
 • Dessutom är sträckfilmen till 100 procent återvinningsbar och det är möjligt att använda sträckfilm som innehåller återvunnet material eller en film baserad på biomaterial, slutar Henrik Raunkjaer.

Mer info finns på www.tentoma.com

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!