Stora Enso pappersbruk i finska Oulu (Uleåborg) ska konverteras för produktion av förpackningskartong. (Bild Stora Enso)

135 jobb hotas av Stora Ensos organisatoriska förändringar

21 oktober, 2019

Stora Enso meddelar att man planerar organisatoriska förändringar inom divisionen Paper efter konverteringen av Uleåborgs bruk i slutet av år 2020. Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper vid slutet av år 2020.

Förändringarna inom organisationen i division Paper ska genomföras för att öka konkurrenskraften och säkerställa effektiv kundservice efter konverteringen av Uleåborgs bruk till produktion av kraftliner för förpackningar. De planerade förändringarna skulle främst påverka kommersiella funktioner och driftsupport inom divisionen Paper..

Den nya organisatoriska strukturen beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2021. Övergången till den nya organisationen kommer att ske stegvis för att säkerställa god kundservice.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att inga beslut angående den planerade organisationen eller uppsägningar kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna har avslutats.

Det var i början av 2019, som Stora Enso meddelade att man investerar cirka 3,75 miljarder kronor för att konvertera pappersbruket i  finska Uleåborg (Oulu) för förpackningstillverkning. Investeringen omfattar konvertering av pappersmaskin 7 för produktion av högkvalitativ nyfiberbaserad kraftliner, samt stängning av pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen. Åtgärderna innebär att 365 anställda sägs upp vid själva bruket. LÄS HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!