Robert Gustavsson är projektledare på RISE och arbetar på LignoCity., (Bild Paper Province)

6,5 miljoner kr beviljade till utveckling av ligninprojekt

15 januari, 2021ANNONS

LignInnovation är ett nystartat projekt, som fått ett anslag på 6,5 miljoner kronor för att utveckla hållbar användning av skogsmaterialet lignin. Projektet gör att testbädden LignoCity i Bäckhammar, där man inom projektet LignoCity2.0 utvinner och testar olika användningsområden för lignin, kan fortsätta att utvecklas för att främja hållbara ligninlösningar.

Projektet är tvåårigt och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektdeltagarna och ett flertal lokala aktörer.

Lignin är ett material, som enklast kan beskrivas som skogens naturliga klister. Ungefär en tredjedel av träden består av lignin. Lignin, som separeras från cellulosan vid massaproduktionen vid papper- och massabruk, används vanligtvis för att skapa grön energi genom att eldas upp. Men ligninets potentiella värde är dock mycket större om ligninet kan vidareförädlas och exempelvis användas för att tillverka bioplaster, biodrivmedel, brandskydd, smaksättare, batterier och kolfiber.

”Men än krävs vidareutveckling samt företag som vill använda sig av lignin”, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE och en av flera. som arbetar på LignoCity, med att öka användningen av lignin och skapa hållbara produkter.

Det tvååriga projektet LignInnovation, som inleddes den 1 januari, blir nu ett kompletterande projekt till LignoCity2.0 och bidra till att främja utvecklingen av lignin genom att stötta innovatörer och företag, som har hållbara idéer om hur man kan utveckla och använda lignin.

I projektet samarbetar aktörerna Paper Province, RISE och Närsam (Kristinehamns näringslivssamverkan) för att stärka det regionala näringslivet inom skoglig bioekonomi. Ambitionen är att främja den gröna omställningen och att öka regionens och ligninets attraktionskraft för små-och medelstora företag i branschen.

”Man kan säga att projektet LignInnovation fokuserar på tre delar. För det första ska vi hitta internationella idébärare. För det andra ska vi stötta fler produktionspiloter att gå hela vägen. Sist men inte minst ska testbädden anpassas till samhällsutvecklingen som är en följd av Corona-pandemin genom utökad digitalisering”, berättar Robert Gustavsson.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!