Värmländska Cellcomb har utvecklat absorbenten Cellsorb, som används i köttförpackningar. Cellsorb är icke-toxisk och tillverkad av nedbrytbara bioplaster och cellulosamaterial.

Absorbenttillverkaren Cellcomb får förstudie finansierad av EU

15 maj, 2019ANNONS

Företaget Cellcomb AB i Säffle, som är en av medlemmarna i det värmländska företagsklustret Paper Province, har som första företag i Värmland blivit beviljade att driva en förstudie finansierad av EU:s åtråvärda stöd till små- och medelstora företag.

Cellcomb är specialiserade på att utveckla och tillverka miljövänliga produkter med absorberande och skyddande egenskaper för engångsbruk, till exempel nedbrytbara absorbenter till livsmedelsförpackningar, engångsartiklar på sjukhus och miljövänliga sängkläder.

Cellcomb har bland annat utvecklat den bioplast- och cellulosabaserade absorbenten Cellsorb, som används i köttförpackningar för att suga upp vätskan. Efterfrågan på Cellsorb förväntas öka radikalt, inte minst med tanke på den livliga kemikalie- och plastdebatt, som pågår i Europa.

”Vi är mycket stolta över att ha fått det här stödet”, säger Henric Nedéus, VD på Cellcomb. (Bild Paper Province)

Cellsorb är också den produkt från Cellcomb, som nu får finansiellt stöd från EU enligt det så kallade SME-instrumentet. Stödet ska Cellcomb använda till en förstudie för att ytterligare utveckla Cellsorb-konceptet.

”Det här har en stor potential för både Värmland och för vårt företag. Vi är mycket stolta över att ha fått det här stödet. Det har varit ett enormt teamarbete, med hjälp av både Business Värmland och RISE”, säger Henric Nedéus, VD på Cellcomb.

EU-stödet, som kallas SME-instrumentet, är väldigt eftertraktat. Endast åtta procent av de totalt närmare 47.000 sökande företagen får möjlighet att ingå i fas 1, som betyder ekonomiskt tillskott med en halv miljon kronor. När ett företag blivit beviljade stöd i fas 1 är chansen att ta sig förbi nålsögat till fas 2 mycket större, där stödet i så fall handlar om flera tiotals miljoner.

”Det är bara de mest lovande företagen, som blir beviljade den förmånliga finansieringen från SME-instrumentet. De företagen går till och med under benämningen ”crème de la crème” i Bryssel”, säger Christin Vännmann på RISE.

Motiveringen till EU-stödet till Cellcomb och Cellsorb-absorbenten lyder:
Cellsorb introducerar en helt säker, icke-toxisk absorbent tillverkad av bioplaster och högabsorberande cellulosabaserade alternativ från skogsråvara, som:
1) absorberar flera gånger sin egen vikt jämfört med syntetiska livsmedelsabsorbenter
2) är fullt komposterbar och hundra procent förnybar
3) har en konkurrenskraftig prissättning.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!