Hans Sohlström är VD och koncernchef i finsk-svenska Ahlstrom-Munksjö, som snart byter namn till enbart ”Ahlstrom”. (Bild Ahlstrom-Munksjö. Bilden är ett montage)

Ahlstrom-Munksjö ”bantar” sitt bolagsnamn och omorganiserar

21 juni, 2022ANNONS

Finsk-svenska Ahlstrom-Munksjö, med verksamhet inom förpackningar, mm., omorganiseras med syftet att stärka sin position inom hållbara special- och fibermaterial.

Omorganisationen innebär bland annat att man avknoppar verksamheten inom pappersområdet ”Decor”, och organiserar de resterande verksamheterna i fem specificerade divisioner, inriktade på lika många slutmarknader.

Avknoppningen av ”Decor”-området innebär också att man ”bantar” sitt företagsnamn och i fortsättningen enbart kommer att heta Ahlstrom.

Decor-verksamheten, som levererar pappersbaserade produkter inom inredningsområdet, har verkat under varumärket ”Munksjö” i mer än 25 år och även om affärsområdet under de senaste åren ingått i varumärket ”Ahlstrom-Munksjö” så är verksamheten mest känd som enbart ”Munksjö”. När den verksamheten nu ska avknoppas och fortsätta som ett fristående bolag under namnet ”Munksjö” – vilket beräknas genomföras under tredje kvartalet 2022 – så blir det också en naturlig följd att ”Munksjö” tas bort från företagsnamnet Ahlstrom-Munksjö.

Ahlstrom-Munksjö skriver i ett pressmeddelande att man under de senaste fem åren tredubblats i storlek genom förvärv, sammanslagningar och organisk tillväxt. Företaget säger sig vara unikt positionerat för en strategi som innebär att man inriktar sig på de växande marknaderna för fiberbaserade specialmaterial.

”Vi accelererar nu takten i genomförandet av strategin för att bygga ett starkare företag för en hållbar framtid och fånga de betydande möjligheterna både att växa och förbättra lönsamheten. Vår strategiska ambition för 2025 är att bli ledande när det gäller att kombinera fibrer till prestandamaterial för en hållbar värld. Skarpare strategiskt fokus, mer ambitiösa hållbarhetsmål och en skräddarsydd verksamhetsmodell kommer att göra det möjligt för oss att effektivt adressera attraktiva och distinkta slutmarknader för att ytterligare förbättra våra konkurrensfördelar och värdeskapande för våra intressenter”, säger VD och koncernchef Hans Sohlström.

Bolagets nya strategi innebär bland annat att verksamheten organiseras i följande fem divisioner/affärsområden:

* Livsmedels- och konsumentförpackningar
* Hälsovård
* Filtrering (luft- och vätskefiltreringsapplikationer)
* Byggnadsmaterial
* Tekniska material (isolering, beläggningar, tejp, mm)

Mark Ushpol leder affärsområdet Livsmedels- och konsumentförpackningar. (Bild fr LinkedIn)

Inom området ”Livsmedels- och konsumentförpackningar” ska Ahstrom fortsätta att leverera lösningar för förbättrad livsmedelssäkerhet, produktkonservering och bakterieförebyggande material, som hjälper till att förlänga produkters livslängd och skydda människors hälsa. Affärsområdet kommer som tidigare att ledas av Mark Ushpol, som har en gedigen bakgrund inom pappers- och förpackningsindustrin.

”Marknadstillväxten inom livsmedels- och konsumentförpackningar drivs av en förändring mot hemleverans och e-handel samt hållbara pappersprodukter som kan ersätta plast”, skriver företaget i pressmeddelandet.

Organisationen med de fem divisionerna/affärsområdena är planerad att börja fungera från och med den 1 juli i år. Företaget uppger att divisionerna är inriktade mot lika många växande och distinkta slutmarknader, vilket möjliggör betydande organisk och oorganisk tillväxt för koncernen.

Företaget lanserar också en ambitiös hållbarhetsstrategi med specifika mål.

Markus Westerkamp tillträder den nyinrättade posten som COO. (Bild fr LinkedIn)

”Vi strävar efter att alla nya produktintroduktioner ska tjäna syftet att rena och skydda och vara hållbara genom design. Medan strategin sträcker sig över miljömässiga, sociala och styrande faktorer, ligger särskilt fokus på omedelbara förbättringar av klimatprestanda. Ahlstrom-Munksjö förbinder sig till initiativet 1,5°C Science Based Target mot 2030 och till Net Zero-utsläpp senast 2050”, säger Hans Sohlström.

I samband med den nya organisationen inrättar Ahlstrom-Munksjö också en ny COO-funktion som ska stödja den nya decentraliserade driftsmodellen. Tjänsten kommer att innehas av Markus Westerkamp, som tidigare varit chef för området ”Advanced Solutions” inom koncernen. Han tillträder sin nya position den 1 juli i år.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!