Projektets målsättning är att ersätta traditionella plast- och/eller aluminiumbarriärer med bionedbrytbara och återvinningsbara material.

Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt förpackningsmaterial

20 november, 2018

Finsk-svenska Ahlstrom-Munksjö Oyj har ett inlett ett europeiskt samarbete med fem andra bolag för att utveckla en ny förpackningslösning som baserar sig på flexibla papperslösningar.

Målsättningen med samarbetet är att ta fram ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart flexibelt pappersbaserat förpackningsmaterial genom att ersätta befintliga material med mer hållbara material, och därmed minska mängden plastfilm.

Projektet Sherpack – ”Innovativa strukturerade polysackaridbaserade material till återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara flexibla förpackningar” –  består av sex samarbetspartners: tre industriföretag (Ahlstrom-Munksjö, Cargill, Borregaard) och tre forskningscenter (CTP, ITENE och ISOF-CNR).

Ahlstrom-Munksjö skriver i ett pressmeddelande att potentialen för projektet är betydande, då marknaden för flexibla plastförpackningar inom torra livsmedel i Europa uppskattas till cirka 3,7 miljarder euro (ca 38 miljarder kronor) på årsbasis.

Flexibla förpackningsmaterial används i stor utsträckning till omslagspapper för livsmedel, djurmat och flera andra förpackningslösningar inom andra användningsområden, som vi möter i livsmedelsbutiker.

Här kan du se en kort video om projektet.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!