VD Haralds Schulz visar att AR Packaging nu blir det nya gemensamma namnet på bolagets olika varumärken och förvärv. (Bild AR Packaging)

Åkerlund & Rausing samlar alla varumärken under ett namn

24 juni, 2020

Ledande förpackningskoncernen ÅR Packaging, som har huvudsäte i Lund och en nettoomsättning på cirka 10 miljarder kronor samt fabriker i 13 länder, slår nu samman alla sina olika varumärken under det gemensamma namnet AR Packaging.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att man är inne i en stark tillväxtfas. Tidigare har man använt sig av sju separata varumärken, vilka tillsammans har levererat kompletta produktsortiment och innovativa metoder inom förpackningsindustrin.

”Genom att samordna våra varumärken kan vi ge kunderna tillgång till vår samlade kompetens och produktportfölj på ett ännu bättre sätt än tidigare. Drivkraften är att öka nyttan för kunderna, vilket även kommer ge oss nya marknadsandelar”, säger VD Harald Schulz.

De sju varumärken, som nu får det gemensamma namnet AR Packaging, är ÅR Packaging, Å&R Carton, Flextrus, CC Pack, SP Containers, Maju Jaya och ÅR Packaging Digital. Dessutom ingår bolagets fyra senaste förvärv, Nampak Carton Nigeria, K+D, rlc Packaging och BSC Drukarnia Opakowan. Sammanslagningen ligger i linje med AR Packagings tillväxtstrategi att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv.

AR Packaging skrivet att man har en bred kundbas av både internationella och lokala kunder i drygt 50 länder, vilka använder bolagets kartongbaserade och flexibla förpackningar. Förpackningarna används av livsmedels- och läkemedelsföretag med höga krav på hygien och funktionalitet.

”Utöver vårt fokus på hållbarhet så visar den pågående Corona-pandemin också viktiga förpackningar är för att säkerställa god hygien och säker leverans av mat till konsumenterna. Sammantaget skapar detta nya affärsmöjligheter för AR Packaging med sin omfattande produktportfölj och starka innovationsförmåga”, säger Harald Schulz.

I samband med det nya gemensamma namnet har AR Packaging också designat en ny webbplats, som lanserades den 22 juni.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!