Med en smart telefon och återvinningsappen Bower kan konsumenterna nu panta plastförpackningar från flera av Orklas mest kända varumärken. (Bild pressbild)

Allt fler Orkla-varumärken är nu med i Bowers pantsystem

13 januari, 2022ANNONS

Dagligvarukoncernen Orkla förstärker sitt samarbete med den svenskutvecklade återvinningsappen Bower och ansluter flera av sina större och välkända varumärken.

Samarbetet med Bower innebär att konsumenterna får pantpoäng, när de anslutna varumärkenas plastförpackningar lämnas till återvinning och samtidigt registreras via en smart mobiltelefon försedd med Bower-appen. Varje poäng, som genereras när man pantar förpackningar via appen, kan omvandlas till kontanter eller till kuponger, som kan användas i butik. Konsumenten kan också välja att skänka värdet av panten till något välgörande ändamål.

”Idag slängs ungefär hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och sorteras inte ut. Orkla arbetar för att kunna få ett cirkulärt kretslopp för alla våra förpackningar. Genom att samarbeta med Bower hoppas vi bidra till att mer plast återvinns i Sverige och kan återanvändas i nya förpackningar”, säger Sara Paulsson, kommunikationschef på Orkla Sverige.

Bland de Orkla-varumärken som nu har anslutits till återvinningsappen Bower kan nämnas Felix, Anamma, Frankful, Abba, Pauluns, Grandiosa, Risifrutti, BOB och Havrefras. Sedan tidigare är Orklas varumärke Grumme anslutet.

”Marknaden har saknat en lösning som tillgängliggör en direkt kommunikation mellan konsument och producent. Bower möjliggör för varumärken att aktivt uppmana sina konsumenter till en ökad återvinning. Förpackningar får ett andrahandsvärde helt utan att förändra den befintliga infrastrukturen. Med hjälp av finansiella incitament kan vi förändra synen på förbrukade förpackningar. Det som tidigare ansetts vara skärp likställs nu med ett värde, vilket gör att vi äntligen kan dra nytta av de enorma investeringar som görs för att producera återvinningsbara förpackningar. Vi är så stolta och glada över samarbetet med Orkla”, säger Suwar Mert, VD på Bower.

Återvinningsappen Bower har funnits på den svenska marknaden sedan år 2019.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!