Gasanalysmaskinen MAPY finns i två utförande: MAPY LE för flödesförpackningsmaskiner (främst) och MAPY VAC för brickförsegling och termoformningsmaskiner. (Bild Witt)

Analysmaskin för kontinuerlig gaskontroll vid MAP-packning

13 juni, 2022ANNONS

Tyska Witt-Gasetechnik, med huvudsäte i Witten, sydväst om Dortmund, har utvecklat en ny analysmaskin för kontroll av gassammansättningen hos livsmedelsförpackningar med modifierad atmosfär (MAP).

Den nya gasanalysatorn kallas MAPY och den arbetar inline direkt i förpackningsmaskinen med kontinuerlig övervakning av sammansättningen av livsmedelsgaser. Metoden innebär bland annat att kostnaderna för MAP-inpackning kan reduceras genom att man samtidigt med kontrollen kan optimera mängden gas som används.

Vanligtvis sker gasanalyser och -kontroller av MAP-förpackningar med stickprov, som utförs när förpackningarna är färdiga och förseglade. Med MAPY-analysatorn kan kvalitetskontrollen ske i realtid under förpackningsprocessen och omfatta hela produktionen .

”Detta ger användaren större säkerhet och möjliggör minskning av urvalsstorleken för den nödvändiga slutbesiktningen – med motsvarande lägre arbetskostnader”, skriver WITT i ett pressmeddelande.

En annan fördel med inline-analys är att eventuella fel upptäcks direkt och kan korrigeras, vilket gör att producenten kan undvika dyra felkorrigeringar som ompaketering av alla produkter, etc.

För att täcka olika typer av förpackningsmaskiner har WITT designat två MAPY-analysatorer: MAPY LE för flödesförpackningsmaskiner med kontinuerlig gasspolning och MAPY VAC för brickförsegling och termoformande förpackningsmaskiner med intermittent gasspolning.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!