Återvunnet glas förvaras ofta utomhus

Ardagh utvecklar metod för energisnål glasåtervinning

19 mars, 2015

För att smälta ner återvunnet glas och omvandla det till nya glasprodukter behövs stora mängder energi/värme. Det gäller speciellt vintertid, när det återvunna glaset, som ofta förvarats utomhus i öppna containrar, kan vara kraftigt nerkylt och innehålla snö, is och kallt vatten.
För att väsentligt kunna minska energiåtgången vid nedsmältningen har Ardagh nu utvecklat en helt ny metod, där man utnyttjar den utströmmande värmen från smältugnen och ”blåser” den ner i glascontainrarna med återvunnet glas.

Den nya metoden utvecklades vid Ardaghs fabrik i Nienburg, Tyskland, där man sökte en metod att förvärma glaskrosset, innan det matades in i smältugnen. Det gällde att hitta en förvärmningsteknik, som inte krävde ytterligare energi/värme, och då kom man på att man kunde utnyttja den spillvärme som uppstod runt de stora smältugnarna!

Genom att ”blåsa” den 80-gradiga luften runt ugnarna in i en speciell värmeväxlare kan man nu, med ett minimum av energitillförsel, öka luftens temperatur till 120 grader och sedan via ett rörsystem blåsa ner den i glascontainrarna, där snö, is och vatten förångas och glaskrosset värms upp.

Tekniken har visat sig mycket framgångsrik och sägs vara den hittills mest energieffektiva metoden för avfrostning, torkning och förvärmning av glaskross. Vid bruket i Nienburg värderas den årliga energibesparingen till 116.000 euro och den årliga minskningen av koldioxidutsläpp till 334 ton.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!