Årets Labelexpo Europe i Bryssel ställs in med kort varsel och flyttas till september 2023.

Årets Labelexpo Europe ställs in på grund av Ukraina-kriget

2 mars, 2022ANNONS

Etikettmässan Labelexpo Europe 2022, som skulle ägt rum i Bryssel i slutet av april, ställs nu in med kort varsel på grund av kriget i Ukraina. Tarsus Group, som arrangerar mässorna i Labelexpo Global Series, uppger att nya mässdatum i stället blir 11 – 14 september 2023.

Arrangörsteamet skriver i ett pressmeddelande att den snabbt utvecklande krigssituationen i Ukraina tillsammans med det betydande tryck på leveranskedjan, som den europeiska etikettindustrin för närvarande upplever, gör att man beslutat flytta mässan cirka ett och ett halv år framåt i tiden.

”Detta var det mest ansvarsfulla beslutet att fatta”, säger Labelexpos VD Lisa Milburn. (Bild Tarsus Group/Labelexpo)

Labelexpo Global Series uppger att beslutet att ställa in årets mässa kommer efter nära samråd med utställare, organisationer och den breda etikettbranschen.

”Jag vill tacka för det stöd vi har fått från etikettbranschen, där många engagerar sig för och sett fram emot Labelexpo Europe, trots de problem som många av dem för närvarande hanterar. Vi vet att beslutet att senarelägga mässan är lika nedslående för dem som det är för oss. I det nu uppkomna skedet känner vi att detta var det mest ansvarsfulla beslutet att fatta”, säger Labelexpos VD Lisa Milburn.

Enligt ett pressmeddelande kommer alla gjorda anmälningar och registreringar, etc. nu automatiskt att flyttas till mässan i september 2023.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!