Arla Plast har huvudkontor och svensk tillverkning i Borensberg, utanför Motala. (Bild Arla Plast)

Arla Plast gör strategiskt förvärv av tyskt säljföretag

1 augusti, 2022ANNONS

Arla Plast, med huvudkontor i Borensberg utanför Motala och tillverkningsenheter i Borensberg och Tjeckien, har förvärvat tyska plaståterförsäljaren Alphaplex GmbH, med bas strax utanför Hannover.

”Ett viktigt och strategiskt förvärv”, säger VD Christian Krichau. (Bild Arla Plast)

”Jag är väldigt glad att få presentera detta för oss strategiska och viktiga förvärv. Det stärker vår position på den viktiga tyska marknaden och det stödjer dessutom vår ambition att öka närvaron i Österrike och Schweiz. Förvärvet kommer att flytta fram vår position i värdekedjan, stärka våra hållbarhetsambitioner och möjliggöra mervärde för befintliga kunder”, säger Arla Plasts VD Christian Krichau.

Alphaplex, som sedan tidigare redan är en stark partner till Arla Plast, har förutom en väl befäst säljorganisation även efterbearbetning och lagerhållning. Försäljningen sker framför allt inom Tyskland. Bolaget grundades år 2016 och har idag elva medarbetare.

Arla Plast uppger att den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 4,1 miljoner euro (cirka 43,2 miljoner kronor) på kassa- och skuldfri basis. Utöver detta tillkommer en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 1,3 miljoner euro baserat på kommande tre års EBIT, och som ska utbetalas efter treårsperiodens utgång. Förvärvet finansieras genom Arla Plasts kreditfaciliteter.

Volker Wiebusch är ägare till Alphaplex. (Bild Alphaplex)

Alphaplex hade år 2021 en nettoomsättning på 10,1 miljoner euro (ca 102,2 miljoner kronor) och en rörelsemarginal om cirka 8,2 procent. I och med förvärvet beräknas nettoomsättningen för Arla Plast koncernen öka med cirka 60 miljoner kronor på årsbasis.

Alphaplex GmbH kommer att konsolideras i Arla Plast koncernen från och med tillträdesdagen 1 augusti 2022 och rapporteras i koncernens nya rörelsesegmentet Tyskland.

”För Alphaplex är det här ett viktigt och naturligt steg. Vi känner Arla Plast väl, då de varit en viktig samarbetspartner till oss i många år och vi ser den här affären som en möjliggörare för bolagets fortsatta utveckling och expansion”, säger Volker Wiebusch, ägare till Alphaplex GmbH.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!