VD Dan Johannessen gläds åt Petersons nya, avancerade wellpappfabrik i Halden, som beräknas vara produktionsklar i januari 2020. (Bild Peterson)

Artificiell intelligens används i Petersons nya wellpappfabrik

14 november, 2019

Norska Peterson är nu igång med uppförandet av sin nya wellpappfabrik i Halden. I anläggningen, som kommer att bli en av de tekniskt mest avancerade förpackningsanläggningarna i världen, kommer man att tillämpa Industri 4.0-principer och använda sig av artificiell intelligens (AI), avancerad automation och koldioxidneutral drift.

Det var i juni i fjol, som norska förpackningsföretaget Peterson avslöjade att man, som ersättning för den äldre fabriken i Sarpsborg, skulle bygga en ny, avancerad och hypermodern wellpappfabrik i Halden. (Läs HÄR)

Bygget av fabriken är nu igång och Peterson har avslöjat mer detaljer om fabriken och dess avancerade produktionsuppbyggnad.

Den nya anläggningen i Halden är utformad för att vara helt koldioxidneutral, genom att den använder sig av biogas för ångproduktion och uppvärmning. Biogasen kommer att driva pannan och generera ånga till wellpappmaskinen. Eftersom fler lastbilar sannolikt kommer att gå på biogas i framtid, kommer dessa också att kunna tankas vid biogasanläggningen intill. Då biogas genereras via nedbrytning av organiskt avfall är den en helt koldioxidneutral energikälla.

Energieffektiviteten i fabriken kommer att förbättras ytterligare tack vare ett innovativt värmeåtervinningssystem på wellpappmaskinen. Detta gör att byggnaden kan värmas med hjälp av restvärme. Användningen av organiskt avfall för att generera kraft, samtidigt som man utnyttjar värmeåtervinning, är ett exempel på hur ett slutet, cirkulärt system förbättrar energiutnyttjandet och minskar miljöpåverkan.

”Hela fabrikens upplägg matchar perfekt med vårt företags engagemang för helt cirkulära förpackningslösningar, tillverkade av 100 procent förnybara råvaror”, säger Dan Johannessen, VD för Peterson.

Utöver anläggningens avancerade energieffektivitetsnivå kommer den också att utrustas med banbrytande maskiner. Det blir den första produktionsenheten i världen, som använder Mitsubishi Heavy IndustriesNext Generation”-wellpappmaskin, som integrerar banbrytande artificiell intelligens.

Wellpappmaskinen använder maskinsjälvlärande teknik för att analysera sensordata och implementerar en modell för att snabbt och exakt detektera maskinens inställningar för att förbättra kvaliteten och produktiviteten hos wellpappmaskinen, med färre interventioner för operatören som följd. Dessutom kan tecken på maskinhaveri detekteras, innan maskinen faktiskt går sönder, vilket bidrar till att minska stilleståndstiden på anläggningen.

”Vi har utvecklat användningen av artificiell intelligens på vårt laboratorium i Japan med målet att nå hög produktivitet och kvalitet på våra wellpappmaskiner. Vi tror att den här wellpappmaskinen i kombination med användning av artificiell intelligens kan vara den första i en ny generation wellpappmaskiner med ett nytt sätt att tillverka wellpapp”, säger Giovanni Bettini, försäljningschef på Mitsubishi Heavy Industries Europa.

Konverteringen av wellpappen görs också med den allra senaste tekniken. En särskilt imponerande och fördelaktig funktion är förvärmningen av wellpappen före tryck. Det gör att tryckfärgen tränger djupare ner i wellpappen och ger förbättrad tryckkvalitet men också lägre energiförbrukning.

”Produktionsanläggningen i Halden kommer att sakna motstycke i Norden, men även utanför Nordens gränser. Allt är toppmodernt och har byggts med den allra senaste tekniken. Platsen, intill E6:an, är helt perfekt och gör att vi kan stanna kvar i Østfold-regionen, nära Petersons nuvarande verksamhetsort. Vi ser verkligen fram emot detta nya och spännande kapitel i Petersons långa historia”, säger Dan Johannessen.

Som ett resultat av den höga automatiseringsgraden kommer arbetsstyrkan vid den nya anläggningen totalt att uppgå till endast ca. 130 personer. Peterson skriver att större uppsägningar kunnat undvikas genom att en del av personalstyrkan vid anläggningen i Sarpsborg valde att gå i pension. Å andra sidan väntas personal med specifika profiler att behöva nyanställas.

Peterson har även gjort stora investeringar i utbildningsprogram. För att förbereda teamen för de nya, moderna maskinerna har huvudoperatörerna gått kurser på huvudägaren VPK Packaging Groups företag i Nederländerna, Sverige och England för att skaffa sig de nödvändiga kunskaperna på plats.

De första wellpapplådorna för kunder väntas rulla ut från fabriken i Halden i januari 2020. Officiell invigning av anläggningen är planerad till maj 2020.

Kontaktuppgifter

Peterson Packaging

Visa sida

Tel +46 11 282300
Skicka epost
Besök webbplats

Box 693
601 15 NORRKÖPING

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!