Med de nya etikettmaterialen från Raflatac kan en livsmedelsförpackning öppnas och återförslutar flera gånger.

Återförslutbara etikettmaterial till livsmedelsförpackningar

19 juni, 2017ANNONS

Finska UPM Raflatac meddelar att man har utvecklat två nya återförslutbara etikettmaterial, speciellt utformade för livsmedelsförpackningar.
De båda materialen – Peel-RSeal PP White FTC 60 och Peel-RSeal PP Clear FTC 50 – är, enligt tillverkaren, idealiska för livsmedelsförpackningar, som ska kunna öppnas och återförslutas flera gånger
.

De nya etikettmaterialen från Raflatac är båda godkända för livsmedelskontakt och de sägs fungera bäst tillsammans med UV-akrylliklimmet RC512, som är speciellt utvecklat för just öppnings- och återförslutbara livsmedelsetiketter.

”Tillsammans med RC512-limmet kan etiketter i de två nya materialen garanterat öppnas och återförslutat flöera gånger, utan att förslutningsfunktionen försämras och utan att förpackningens fräscha utseende går förlorad”, säger Jouni Iiskola, segmentcef Food hos UPM Raflatac.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!