Viveke Ihd har utsetts till ordinarie verkställande direktör för Återvinningsindustrierna. (Bild ÅI)

Återvinningsindustrierna har utsett ny verkställande direktör

6 april, 2020ANNONS

Viveke Ihd, som har arbetat för återvinningsbranschen i drygt 16 år och varit tillförordnad VD för Återvinningsindustrierna sedan november har nu utsetts till ordinarie verkställande direktör från 1 april i år.

”Det känns inspirerande att få förtroendet att leda branschens gemensamma arbete framåt. Det här är en tid, när återvinning och cirkulär ekonomi är viktigare frågor än någonsin tidigare och vi har goda möjligheter att driva på utvecklingen för ökad återvinning och användning av återvunnet material. Våra medlemsföretag har stor kunskap och ett framåtdriv, som jag är hedrad över att få samordna och företräda”, säger Viveke Ihd.

Innan sina dryga 16 år på Återvinningsindustrierna arbetade Viveke Ihd bland annat sju år på Naturvårdsverket. Hon har ett brett kontaktnät inom branschen och bland myndigheter, samt en lång erfarenhet av djupgående arbete kring de avfalls- och återvinningsfrågor, som har diskuterats inom politiken och branschen de senaste åren.

”Vi i styrelsen är glada och förväntansfulla över att Viveke börjar som VD för Återvinningsindustrierna. Hennes breda erfarenhet och kompetens inom avfallslagstiftning, återvinning och cirkulär ekonomi är en värdefull tillgång för Återvinningsindustriernas fortsatta utveckling. Dessutom har Viveke ett brett kontaktnät i branschen och hos politiker, departement och myndigheter”, säger styrelsens ordförande Annika Helker Lundström.

——————————————————
Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för de privata återvinningsföretagen och dess främsta uppgift är att arbeta för att skapa sunda konkurrensutsatta marknader och för att avfall blir en industriell råvara.  En annan viktig fråga är att stimulera och stötta medlemsföretagen, så att de arbetar långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!