Mängden återvunnen plast har ökat sedan Pantamera uppgraderade sin plastsorteringsanläggning i Norrköping. (Bild Pantamera)

Återvunnen livsmedelsgodkänd plast har ökat med 10 procent

7 november, 2019

Tidigare i år invigde Pantamera en ny plastsorteringsanläggning i Norrköping för att förbättra kvaliteten på det återvunna materialet, så att ännu mer plast kan återvinnas till nya flaskor. Redan efter ett halvår har mängden livsmedelsgodkänd plast från anläggningen ökat med över 1.000 ton och bidragit med en koldioxidreducering på ytterligare 12.500 ton.

Pantamera-fabriken i Norrköping är en av Europas modernaste och här återvinns omkring nio miljoner burkar och flaskor varje dag! I början på sommaren invigdes den nya uppgraderade sorteringsanläggningen, som ytterligare förbättrat kvaliteten på det återvunna PET-materialet. Detta för att ännu större del av det återvunna materialet ska kunna användas till nya flaskor och på så sätt säkerställa det cirkulära flödet.

Det är den ofärgade plasten som kan återvinnas till ny livsmedelsgodkänd plast och därmed användas i tillverkningen av nya flaskor. Därför är det viktigt att utvinna så stor mängd ofärgad plast som möjligt för att maximera miljönyttan.

”Vi har ökat andelen återvunnen livsmedelsgodkänd plast med 10 procent”, säger Bengt Lagerman. (Bild Returpack/Pantamera)

”För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta, behöver kretsloppet vara slutet. Det betyder att plastmaterialet, som sorteras i anläggningen, ska kunna användas till nya livsmedelsgodkända plastflaskor. Med vår senaste investering har vi lyckats öka den andelen med 10 procent”, säger Bengt Lagerman, VD på Pantamera/Returpack.

I Sverige har vi ett av världens äldsta och mest framgångsrika pantsystem. Redan år 1984 infördes pant på aluminiumburkar och tio år senare på engångs-PET-flaskor. Idag pantas omkring 85 procent av alla burkar och flaskor som säljs i Sverige.

”Vårt svenska pantsystem ger stora miljövinster. Den allra största nyttan når vi genom den slutna materialåtervinningen, dvs. när en burk blir en ny burk och en flaska en ny flaska. När det gäller aluminium har vi redan ett så gott som slutet kretslopp, och nu har vi ytterligare ökat andelen plast, som kan gå i ett slutet kretslopp”, säger Bengt Lagerman.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!