Plastpåsar och annat plastavfall hotar det marina livet i Australien

Australien allt närmare ett förbud mot tunna plastpåsar

13 december, 2016

Efter ett möte mellan landets miljöministrar har Australien tagit ännu ett steg mot ett övergripande förbud mot engångsplastpåsar. Det skriver Plastics News.
Mötet ägde rum i Sydney mellan den federala miljöministern Josh Frydenberg och hans motsvarigheter från landets åtta stater och territorier.

I ett gemensamt uttalande efter mötet fastslogs att de miljarder plastpåsar, som befolkningen i Australien använder varje år, bidrar till de skador, som plastavfall orsakar på det marina livet runt Australiens kuster.

Flera stater och territorier, som South Australia, Tasmania, Northern Territory och Australian Capital Territory, har redan infört förbud och förordningar kring plastpåsar och i Queensland, som är Australiens tredje befolkningsrikaste stat, har de politiska partiernas enats om att införa ett förbud mot plastpåsar från år 2018.

Vid mötet i Sydney stödde miljöministrarna det plastpåseförbud, som av allt att döma kommer att genomföras i Queensland.

Brisbane-baserade organisationen AMCS (Australian Marine Conservation Society), som samlar in medel för att skydda det marina livet runt Australien, välkomnar plastpåseförbudet i Queensland, där världsarvet Stora Barriärrevet är beläget.

Miljöklustret Boomerang Allliance, som består av flera olika miljöorganisationer, är dock inte lika nöjda och tycker att allting tar för lång tid, speciellt i de två folkrikaste staterna Victoria och New South Wales.

”Sedan de styrande i Victoria och NSW beslöt år 2007 att man skulle ta itu med problemet med plastavfall har ingenting hänt och under den tiden har nedskräpningen i de två staterna ökat med mer än en miljard plastpåsar”, säger klustrets direktör Jeff Angel.

Boomerang Allliance vill ha ett totalförbud för alla HDPE– och LDPE-påsar upp till 70 mikrometers tjocklek och vill att man inför åtgärder, som förordar återanvändbara påsar.

Tilläggas kan att en rapport från den australiensiska senaten, som presenterades i april i år, rekommenderar att man från år 2020 i alla landets stater och territorier inför ett förbud mot lätta engångsplastpåsar.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!