Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kan konstatera att bolaget redovisar ett utmärkt resultat för årets andra kvartal. (Bild Stora Enso)

Även Stora Enso kan redovisa ett utmärkt kvartalsresultat

22 augusti, 2022ANNONS

Svensk-finska Stora Enso sällar sig till övriga nordiska skogs- och papperskoncerner som redovisar starka och positiva resultat för årets andra kvartal.

”Jag är glad att kunna rapportera att den mycket starka inledningen på året höll i sig under andra kvartalet, trots fortsatt makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Än en gång visar vi hur anpassningsbar och engagerad vår organisation är, hur differentierad vår kund- och produktportfölj är, samt styrkan i synergierna mellan de olika verksamhetsområdena. Viljan att utnyttja potentialen i våra förnybara material och lösningar har aldrig varit starkare”, skriver VD och koncernchef Annica Bresky i sin kommentar till rapporten.

Under andra kvartalet 2022 ökade Stora Enso sin omsättning med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol. I euro blev omsättningen 3,054 miljarder euro jämfört med 2,592 miljarder euro Q2 2021. Det operativa rörelseresultatet ökade med 39 procent till 505 miljoner euro (364) och rörelseresultatet (enligt IFRS) mer än fördubblades jämfört med Q2 2021 och blev 399 miljoner euro (182).

Sett över första halvåret 2022 blev Stora Ensos omsättning 5,852 miljarder euro och det operativa rörelseresultatet 1,008 miljarder euro. Motsvarande siffor för första halvåret 2021 var 4,868 miljarder euro respektive 692 miljarder euro.

I rapporten konstateras att efterfrågan på Stora Ensos produkter är stabil. Efterfrågan på konsumentkartong fortsätter vara stark och efterfrågan på wellpappförpackningar i Europa förväntas förbli stadig liksom att den stora efterfrågan på massa förväntas fortsätta i både Europa och Kina. Stora Enso går in i tredje kvartalet med tidiga indikationer på en normalisering av efterfrågan på wellpappråvara och även på sågade trävaror.

I början av juni 2022 höjde Stora Enso sin resultatprognos för helåret 2022 tack vare ett fortsatt starkt marknadsläge. Koncernens operativa rörelseresultat för helåret 2022 förväntas nu bli bättre än motsvarande resultat för 2021 som slutade på 1,528 miljarder euro.

”Vi fortsätter att växa inom våra kärnverksamheter, med marginaler och avkastning långt över våra långsiktiga mål och en ökning med 21 procent, exklusive divisionen Paper, jämfört med samma period förra året. Under kvartalet har efterfrågan varit stabil i våra viktigaste segment, men logistikutmaningar med låg tillförlitlighet för långdistanslaster och brist på containrar har påverkat förmågan att tillgodose våra kunder fullt ut”, skriver Annica Bresky, som också konstaterar att den humanitära krisen i Ukraina och krigets fasor onekligen har kommit alla närmare och att Stora Ensos avyttring av koncernens ryska produktionsanläggningar är slutförd, så när som på mindre formaliteter.

”De sista avyttringsprocesserna förväntas vara slutförda senast i fjärde kvartalet 2022 och därefter har vi inte längre någon exponering i Ryssland. Jag är trots allt glad att vi har hittat en säker och långsiktigt hållbar lösning för dessa verksamheter och våra före detta anställda. Vi är trogna våra värderingar om att en ansvarsfull verksamhet ska integreras i alla beslut som vi fattar”, skriver Annica Bresky.

Här kan du läsa/ladda ner Stora Ensos rapport för första halvåret 2022.

————————————————————————

Vi har tidigare redovisat Q2/halvårsrapporter för Rottneros (läs HÄR) och BillerudKorsnäs (läs HÄR)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!