Komposterbara bioplastpåsar kan bidra till ökad insamling och tillvaratagande av matavfall, etc. och hjälpa EU:s medlemsländer på vägen mot en cirkulär ekonomi. (Bild Novamont)

Avfallspåsar av bioplast ger bättre återvinning av matavfall

6 augusti, 2020

Enligt en färsk rapport ger komposterbara avfallspåsar i bioplast möjligheter till bättre tillvaratagande av matavfall och annat bioavfall. En bättre återvinning av bioavfall kan hjälpa EU och dess medlemsländer i övergången till en cirkulär ekonomi.

Enligt rapporten, som presenteras av BIC (Bio-based Industries Consortium) och ZWE (Zero Waste Europe), är bioavfall en stor outnyttjad resurs, eftersom endast 16 procent av allt bioavfall, som produceras i Europa, i dag tas tillvara i avfallsanläggningar.

Enligt rapporten tillvaratar de 27 medlemsländerna plus Storbritannien och Norge varje år 9.520.091 ton matavfall, vilket är endast 16 procent av den teoretiska potentialen, som uppskattas till 59.938.718 ton. Detta visar tydligt EU:s och medlemsländernas behov att upprätthålla och stärka sina ansträngningar för insamling och behandling av bioavfall som viktiga steg mot markförnyelse, cirkularitet och klimatneutralitet.

”Bionedbrytbar och komposterbar plast, särskilt komposterbara bioavfallspåsar och komposterbara förpackningar, kan spela en avgörande roll för att öka insamlingsgraden för bioavfall”, konstateras i rapporten.

Rapporten ger också exempel på bästa praxis inom hantering av bioavfall. Exempelvis tar man upp staden Milano i Italien, som ett enastående exempel på hur insamling av matavfall från bostadsområden kan genomföras. Enligt rapporten fungerar även hela Italien som ett bra exempel på länder, som visar vilka betydande bidrag som bioplast kan ge, om rätt politisk ram finns.

I rapporten hänvisas också till spanska regionen Kataloniens deponiskatt, som ett bra exempel på ett ekonomiskt instrument, som syftar till att främja insamling av bioavfall. Dessutom belyser rapporten bästa praxis-exempel från Frankrike, där flera kommuner tagit över en pionjärroll, för att främja separat insamling av bioavfall.

Slutligen ger rapporten en omfattande överblick över situationen i de flesta medlemsländer genom att inkludera landsspecifika faktauppställningar. Rapporten visar också på beräkningar för olika länder och annan specifik information, som är relevant för strategier för hantering av bioavfall och framtidsperspektiv i varje specifikt land.

Hela rapporten publicerades den 6 juli.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!