Brittiska konsumenter är förvirrade och har dålig kunskap när det gäller begrepp som ”hållbarhet” och ”miljövänlighet” i samband med förpackningar. (Bild PxHere/mohamed hassan)

Avslöjande enkät: Förvirring kring hållbara förpackningar

19 november, 2021ANNONS

En serie intervjuer med brittiska konsumenter avslöjar att det råder förvirring och okunskap kring hållbara och miljövänliga förpackningar.

Intervjuerna ingick i en studie, som utfördes av organisationen BBIA (Bio-based and Biodegradable Industries Association) och som var avsedd att ge insikt i allmänhetens uppfattning om bioplaster och komposterbara förpackningar och om konsumenters inställning till hållbara förpackningar.

Utvärderingen av intervjuerna visade att det bland brittiska konsumenter finns en tydlig förvirring, som främst grundar sig på märkningssystemet för plastförpackningar. Alla svarande hävdade att logotyperna var förvirrande, och majoriteten antydde att de saknar den information, som de behöver när det gäller att avfallssortera förpackningarna.

Konsumenternas kunskap om innebörden av använd terminologi var blandad. Majoriteten av de intervjuade hade en klar bild av vad begreppet ”komposterbar” innebär, men på frågan om vad de bör göra med komposterbara förpackningar efter användning var hälften av de tillfrågade osäkra.

I utvärderingen av enkäten uppger BBIA att begreppet ”växtbaserad plast” är ännu mindre bekant för den brittiska allmänheten. Nästan ingen intervjuad kunde framgångsrikt beskriva vad en bioplast är, även om vissa insåg att konceptet låter positivt…

Majoriteten av de intervjuade konsumenterna uppgav dock att de gör en medveten ansträngning för att anamma hållbarhet i sina inköpsvanor och 65 procent uppgav att de inte skulle köpa en produkt om inte förpackningen var miljövänlig. De flesta hävdade också att de skulle betala mer för hållbara förpackningar. Det finns dock gränser för hur långt konsumenterna är villiga att gå för att anta ett mer hållbart beteende. Flera uppgav att de endast är beredda att betala en liten summa extra för miljövänliga förpackningar och andra hävdade att de behöver klara försäkringar om en förpacknings miljönytta, innan de betalar extra för den.

De flesta intervjuade svarade att de försöker göra mer hållbara val och alla tillfrågade konsumenter höll med om att de kunde göra mer för att leva på ett miljövänligt sätt. Kostnader, bristande tid och avsaknad av inspiration angavs som de främsta hindren mot att göra dessa förändringar…

Intervjuade konsumenter föreslog att mer konsekvent och tydlig information behövs för att vägleda deras beslut. För närvarande är Google, Greenpeace och brittiska regeringens webbplats de källor, som oftast används för information om förpackningar, plaster och hållbara alternativ. De intervjuade brittiska konsumenterna anser dock att organisationer inklusive regeringen, media och förpackningsföretagen själva borde göra mer för att utbilda konsumenterna och många av de tillfrågade menar att ansvaret inte bör ligga hos konsumenterna själva.

”Enkäterna och studien ger värdefull insyn i konsumenternas attityder till förpackningar och de utmaningar som konsumenterna står inför idag. Intervjuerna visar att det nuvarande systemet verkligen är förvirrande och att människor behöver mer tydlig och konsekvent information som vägleder deras val”, säger professorn och förpackningsprojektkoordinatorn José Maria Lagarón i en kommentar.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!