Ett urval av Axfoods produkter och förpackningar, som nu finns i den omfattande databasen (Bild Axfood. Bilden är ett montage)

Axfood lanserar ny databas för 18.000 förpackningskomponenter

14 juni, 2022ANNONS

Livsmedelsleverantören Axfood har som första bolag i dagligvarubranschen byggt en unik databas som omfattar cirka 18.000 olika förpackningskomponenter. Med hjälp av databasen ska övergången till återvinningsbara förpackningar av förnybart eller återvunnet material snabbas på. 

”Om en vara är hållbar avgörs inte bara av innehållet utan även av förpackningen. Vi har därför gjort en strategisk investering för att kunna leverera mot såväl egna hållbarhetsmål som mot ökade krav från lagstiftning och konsumenter”, säger Tove Almgren, förpackningsutvecklare på Dagab, Axfoods logistik- och inköpsbolag, som tagit initiativ till och drivit arbetet med databasen.

Tove Almgren, förpackningsutvecklare Dagab/Axfood. /Bild fr LinkedIn)

Axfood skriver i ett pressmeddelande att samtliga av företagets leverantörer av egen märkesvara har deltagit i arbetet med att samla in och sammanställa uppgifter om exakt vilka förpackningskomponenter och material som respektive produkt innehåller. Databasen underlättar därför arbetet att kartlägga och systematisera data om Axfoods cirka 18.000 förpackningskomponenter.

”Kartläggningen är komplicerad eftersom leverantörskedjan för förpackningar ofta är lång och varje produkt ofta består av flera komponenter”, säger Tove Almgren.

Axfoods mål är att uteslutande använda återvinningsbara förpackningar av förnybar eller återvunnen råvara senast år 2030. I databasen är det bland annat möjligt att ta fram uppgifter om vilka produkter som förbrukar störst volymer av material som behöver bytas ut, samt hur Axfood ligger till för att nå de uppsatta målen.

Axfood skriver att arbetet med databasen ökar kunskapen om förpackningsmaterialen såväl internt som hos leverantörerna och gör det enklare att identifiera och prioritera strategiska förändringar, som skyndar på omställningen till mer hållbara förpackningar.

Uppgifterna i Axfoods databas har även delats i forskningsprojekt om förpackningar samt bidragit till systemutveckling inom området.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!