Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij i frysdisken. (Bild Elin Andersson)

Axfoods frysförpackningar mer hållbara och återvinningsbara

17 mars, 2022ANNONS

Livsmedelsleverantören Axfood byter nu till mer hållbara och återvinningsbara frysförpackningar till sina egna märkesvaror. De första varorna med de nya och mer hållbara förpackningarna finns redan i frysdiskarna hos Willys och Hemköp.

Axfood skriver i ett pressmeddelande att för att öka takten i arbetet med att hitta nya hållbara lösningar och öka materialåtervinningen har en branschgemensam avsiktsförklaring som omfattar förpackningar till frysta varor nu antagits tillsammans med andra företag i livsmedelsbranschen.

Bakom avsiktsförklaringen står, förutom Axfood, övriga medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Dafgårds, Findus Sverige, Guldfågeln, Ingelsta Kalkon och Orkla Foods. Avsiktsförklaringen innebär primärt att man ska använda förpackningar som inte består av flera sammansatta plastsorter, att man ska minska tryckytan av text och färg till maximalt 60 procent av förpackningsytan, samt att man ska använda transparenta eller vita förpackningar.

”Det är positivt med samarbeten inom näringslivet av det här slaget, som bidrar till ökad cirkularitet. Det bådar gott inför framtiden och resulterar förhoppningsvis i fler gemensamma insatser, som gynnar både konsumenterna och miljön”, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Karin Grönskog är förpackningsutvecklare på Dagab. (Bild Axfood)

Fem olika frysta kycklingprodukter från Axfoods egna varumärken Garant och Eldorado har nu försetts med nya förpackningar och finns bland annat i Willys och Hemköps butiker. Förpackningarna har fått mindre tryck och större vita ytor för att minska mängden pigment i plasten och på så sätt öka återvinningsbarheten.

”Det här är åtgärder, som vi redan arbetar med, men genom att samarbeta når vi större effekt betydligt snabbare”, säger Karin Grönskog, förpackningsutvecklare på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab, som deltar i branschsamarbetet.

Axfood antog 2019 en ambitiös plaststrategi för att medverka till att minska plastens negativa miljöpåverkan. Strategin innebär bland annat att alla plastförpackningar till egna varor ska kunna materialåtervinnas och att endast förnyelsebar och återvunnen plast ska användas. Dessutom ska fler engångsartiklar av plast i sortimentet fasas ut och farliga ämnen tas bort från plastmaterialen. Användandet av plast ska dessutom minskas med minst 25 procent.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!