Den ”skattefria” flergångskassen lanserades i början av sommaren i TV och andra media. Men nu meddelar Skatterättsnämnden att påsen omfattas av den nya påsskatten på tre kronor per påse. Ett stort bakslag för Trioplast och dotterbolaget Bengt Lundin AB i Arvika. (Bild Trioplast)

Ett bakslag för Trioplast: skatt även på deras flergångskasse!

16 september, 2020ANNONS

Plastföretaget Trioplast och dotterbolaget Bengt Lundin AB i Arvika har drabbats av ett hårt bakslag: deras flergångsbärkasse, som lanserades i juni, måste även den beskattas enligt den nya skatten för plastpåsar! Nu stoppar man omedelbart produktionen och ”tar tre djupa andetag” innan man bestämmer om man ska fortsätta med påsen eller inte.

Den nya bärkassen, som Trioplast och Bengt Lundin AB lanserade i början på sommaren – bland annat via reklam i TV och andra media – tillverkas av tjockare plast än konventionella bärkassar och enligt Trioplasts kontroller skulle bland annat tjockleken på plastmaterialet göra att påsen kunde betecknas som en flergångskasse och därmed inte omfattades av den nya skatten på bärkassar och tunnare s.k. ”fruktpåsar”, som regeringen införde tidigare i år. Den nya kassen skulle säljas i detaljhandeln för ungefär samma pris som för en pappersbärkasse.

Tester av flergångsbärkassen hos statliga forskningsinstitutet RISE visade att bärkassen klarar att bära upp till 13 kilos vikt minst 50 gånger hem från en butik, etc.

”Påsskatten blev en käftsmäll från regeringen, men den gav oss ny energi”, sade Trioplasts VD Andreas Malmberg tidigare i år i en intervju med nord emballage/packnews. (Bild Trioplast)

”Det här är en svensk produkt med nordiska, återvunna, råvaror. Den är i princip dubbelt så tjock som vanliga plastbärkassar och enligt den definition, som finns i Skatteverkets eget regelverk, är det då en bärkasse avsedd för varaktigt bruk och omfattas inte av skatten på plastbärkassar för engångsbruk”, förklarade Trioplasts VD Andreas Malmberg för Packnews inför lanseringen i juni. (Läs HÄR)

Men nu har Trioplast och Bengt Lundin AB fått ett besked från Skatterättsnämnden med innebörden att deras flergångskasse av plast ändå ska beskattas enligt samma regler som vanliga plastbärpåsar – dvs med en skattesats på tre kronor plus moms, alltså 3:75 kr.

I sin motivering till varför flergångskassen ska beskattas skriver Skatterättsnämnden, som inte var enig i sitt beslut, bland annat:
Även om plasten i bolagets påse är lite kraftigare, är påsen till storlek, utformning samt material av samma typ som används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära hem varor, men enligt nämndens mening inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger”.

”Nu måste vi ta tre djupa andetag och bestämma om vi ska fortsätta med produktionen”, säger Lars Lundin. (Bild LinkedIn)

”Luften gick fullständigt ur mig när jag läste beskedet. Vi har under en lång tid utvecklat våra tillverkningsprocesser för att vara så hållbara som möjligt. Det är dokumenterat. Dessutom kan vi påvisa att vi har utvecklat och marknadsfört påsen för varaktigt bruk. Därmed borde den inte beskattas”, säger Lars Lundin, seniorrådgivare på Bengt Lundin AB, till sajten fPlus.

Bengt Lundin AB har redan hunnit tillverka 200.000 flergångskassar vid anläggningen i Arvika och även påbörjat försäljningen. Men nu stoppar man tillverkningen.

”Vi har 100.000 påsar packade och helt klara att skicka, men den leveransen stoppar vi. Vi får nu ta tre djupa andetag och utvärdera hur vi ska göra i fortsättningen. Klart är dock att vi kommer att överklaga Skatterättsnämndens beslut”, säger Lars Lundin.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!