Mycket på temadagen kretsade kring Smurfit Kappas initiativ ”Better Planet Packaging”. (Bild Smurfit Kappa)

Better Planet Packaging i fokus på temadag med Smurfit Kappa

17 februari, 2020

I början av februari bjöd Smurfit Kappa i Eslöv in kunder till en temadag med fokus på hållbarhet. Syftet var att skapa utrymme för information, inspiration, utbyte av olika perspektiv samt diskussioner. Ett femtontal kunder fanns på plats, man hade medvetet begränsat antalet deltagare för att möjliggöra en dynamisk och öppen dialog.

Smurfit Kappa har tagit fram ett initiativ, som man kallar ”Better Planet Packaging”, med syftet att skapa en mer hållbar framtid och mycket av det som avhandlades under dagen kom förstås att handla om detta initiativ och om företagets fiberbaserade förpackningslösningar. Men det blev också rätt mycket diskussioner om plast på temadagen – det kan ju inte ha undgått någon att plastdebatten minst sagt har satt fart på debatten, inte minst kring hållbarhet.

Temadagen öppnades av Mariette Lindsjö, som är marknadsdirektör i Smurfit Kappa Sverige-Norge, och föredragningarna inleddes av Smurfit Kappas Technical Account Manager Stefan Engblom, som talade om utmaningar och möjligheter för industrin idag och hur man ser på problemet med nedskräpning.

Anna Barholf, som är Cloetta Sveriges marknadsdirektör och ibland kallar sig ”Godisprinsessan”, informerade om Cloettas plaststrategi och satsning på bioplaster. (Bild Bo Wallteg)

Bland andra föredragshållare kan nämnas Anna-Lena Wihlborg, marknadsundersökningsföretaget Novus, som gav en sammanfattande bild av hur konsumenterna ser på livsmedelsförpackningar, baserat på en undersökning med 45.000 slumpmässigt utvalda personer och Cloetta Sveriges marknadsdirektör Anna Barholf, som bland annat informerade om företagets plaststrategi och kunde berätta att man satsar mer på biobaserade plaster och har tagit fram en egen logotyp, som kommunicerar att en förpackning innehåller växtbaserad plast.

På plats fanns också Olof Nyström från förpackningsklustret Packbridge, som konstaterade att ”hållbarhet” är ett mycket komplext ämne och att klustrets medlemmar ofta ställer frågan vilket som är det mest hållbara förpackningsmaterialet.

Ett utförligt referat från Smurfit Kappas temadag finns i årets första nummer att tidningen nord emballage, som utkommer inom kort.

Kontaktuppgifter

Smurfit Kappa Sverige AB

Visa sida

Tel 4 641 368 000
Skicka epost
Besök webbplats

Box 1104
241 26 ESLÖV

LADDA NER/LÄS PRESSMATERIAL

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!