Ivar Vatne är utsedd till vice VD i Billerud parallellt med sin nuvarande befattning som ekonomi- och finansdirektör. (Bild Billerud)

Billerud redovisar rekordvinst och utser vice VD i koncernen

25 oktober, 2022ANNONS

Billeruds nettoomsättning för årets tredje kvartal ökade med 82 procent och kvartalets rörelseresultat mer än fördubblades. Samtidigt meddelar koncernen att man utsett Ivar Vatne till vice verkställande direktör – en nyinrättad befattning, som ska spegla Billerud-koncernens ökade omfattning, och som Ivar Vatne ska inneha utöver sin nuvarande befattning som ekonomi- och finansdirektör.

I sin kommentar till det starka kvartalsresultatet säger VD och koncernchef Christoph Michalski att bolaget redovisar starka resultat för alla sina nyckeltal.

”2022 har hittills varit ett lysande år för Billerud och vårt resultat för tredje kvartalet var inget undantag. Den organiska och valutaneutrala försäljningen ökade med 20 procent jämfört med föregående år, med en bred tillväxt inom samtliga kategorier. Redovisad nettoomsättning ökade med 82 procent jämfört med föregående år med inkluderandet av den förvärvade verksamheten i Nordamerika samt gynnsamma valutaeffekter”, skriver Christoph Michalski.

”Det har hittills varit ett lysande år för Billerud”, säger VD och koncernchef Christoph Michalski. (Bild Billerud)

I kronor blev omsättningen för tredje kvartalet i år 11,814 miljarder kronor (6,494 miljarder kr Q3 2021) och justerat EBITDA ökade till 2,196 miljarder kronor (1,117 miljarder kr Q3 2021) varav Billerud North America stod för 515 miljoner kronor. Rörelseresultatet var 1,536 miljarder kronor att jämföras med motsvarande resultat för tredje kvartalet 2021 som var 639 miljoner kronor.

I kvartalsrapporten konstaterar VD Christoph Michalski att bolagets verksamhet i Nordamerika avsevärt bidragit till såväl resultat som kassaflöde.

”Med ett fortsatt bidrag från Nordamerika på nuvarande nivå kommer återbetalningsperioden för förvärvet att bli kortare än vi först förväntade oss”, skriver han.

När det gäller utsikterna för årets sista kvartal så flaggar dock VD för att det finns vissa tecken på avmattning och minskad efterfrågan på vissa produkter.

”Vi börjar se tecken på en mer gradvis förändring mot normaliserade marknadsvillkor. Och det finns tecken på en avmattad efterfrågan på vissa av våra kraft- och säckpapper och vissa containerboardprodukter, vilket är en naturlig effekt av det lägre konsumentförtroendet i Europa. Efterfrågan på de flesta av våra produkter kommer dock att vara robust även under lågkonjunkturförhållanden, med en bevisad motståndskraft särskilt för vätskekartong. För våra grafiska papper och specialpapper förväntas priserna få stöd av kapacitetsminskningar i branschen”, säger Christoph Michalski.

Samtidigt med kvartalsrapporten meddelade Billerud också att man för att spegla Billeruds ökade omfattning inrättat en ny befattning som vice verkställande direktör i koncernen. Till vice VD har utsetts Ivar Vatne, som dock behåller sin nuvarande roll som ekonomi- och finansdirektör (CFO).

”Jag är mycket glad över att kunna tillkännage Ivar som vår vice VD. Han är en utmärkt företagsledare och är känd för sitt starka ledarskap och driv. I sin nya roll kommer Ivar att i allt högre grad fokusera på dagliga verksamhetsförbättringar, för att säkerställa att vår nuvarande verksamhet når toppresultat inom effektivitet och kostnadsdisciplin”, säger Christoph Michalski.

Ivar Vatne är sedan 2019 ekonomi- och finansdirektör i Billerud. Tidigare har han varit CFO för Arla Foods UK ltd och för Arla Foods AB. Han har också varit vice president Europe region i Fiskars och innehaft olika finanspositioner i Procter & Gamble. Ivar Vatne är civilekonom från Norges Handelshögskola.

Hela Billeruds rapport för Q3-2022 kan läsas/laddas ner HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!