Vid pappersbruket i finska Jakobstad producerar BillerudKorsnäs kraft- och säckpapper. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs förlänger sitt samarbetsavtal med finska UPM

1 juni, 2020ANNONS

BillerudKorsnäs och UPM har ingått en överenskommelse som innebär att leveransavtalet för pappersmassa, ånga och el till produktionen vid BillerudKorsnäs pappersbruk i Jakobstad förlängs.

Det ursprungliga avtalet ingicks år 2012 i samband med BillerudKorsnäs förvärv av bruket i Jakobstad och skulle ursprungligen fortlöpa fram till juni 2022. Det nya leveransavtalet, som nu har överenskommits, baseras på marknadsvillkor och träder i kraft i juni 2020.

Som en del i omförhandlingen har parterna kommit överens om att BillerudKorsnäs under kommande år i tre delbetalningar ska erlägga en kompensation om 15 miljoner euro (ca 157 miljoner kronor) till UPM.

”Med avtalet är den långsiktiga papperstillverkningen i Jakobstad säkerställd”, säger Helene Biström. (Bild BillerudKorsnäs)

Vid sin produktionsanläggning på Alholma industriområde i Jakobstad, beläget vid Bottenviken i västra Finland, producerar BillerudKorsnäs kraft- och säckpapper som bland annat används för mjöl- och sockerförpackningar samt bärkassar. I Jakobstad produceras även avancerade och högpresterande papperskvaliteter till en mängd olika tekniska applikationer som exempelvis slippapper, rull- och reamförpackning.

”Jag är glad att vi har nått ett avtal som säkerställer den långsiktiga papperstillverkningen i Jakobstad till nytta för båda parter”, kommenterar Helene Biström, Executive Vice President Division Paper hos BillerudKorsnäs.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!