Svenska Oatlys nya sekundärförpackning för den asiatiska marknaden är utvecklad av BillerudKorsnäs. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs-förpackning halverar Oatly-utsläpp av CO2

11 november, 2021ANNONS

BillerudKorsnäs har utvecklat en sekundärförpackning för produkter från svenska Oatly Group AB, som möjliggjort en beräknad minskning av CO2-utsläppen från sekundärförpackningar med upp till 50 procent, jämfört med konventionella förpackningslösningar.

Förpackningslösningen utvecklades speciellt för Oatlys produktionsanläggning i Singapore, som nyligen öppnades och som är Oatlys första tillverkningsenhet i Asien. Singapore-fabriken ingår i det svenska livsmedelsföretagets global expansion och satsning på bland annat de asiatiska marknaderna.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att den nya transportförpackningen i wellpapp är utvecklad med tanke på krävande klimatförhållanden med varmt och fuktigt väder, vilket skapar utmanande logistik.

Henrik Ahlgren, BillerudKorsnäs. (Bild fr LinkedIn)

Vanligen möter förpackningsanvändare sådana krävande klimatförhållanden med transport-/sekundärförpackningar som innehåller mer material, men i det här fallet har utvecklingsteamet på BillerudKorsnäs BoxLab kommit med en annan lösning, som ger förbättrad hållbarhetsprestanda och uppfyller Oatlys kvalitetskrav.

”Att utmana konventionella förpackningslösningar för en hållbar framtid har länge varit ledstjärnan för BillerudKorsnäs. Oatly är ett företag som strävar efter att producera hållbara och ansvarsfulla produkter. Vi tänker lika på många sätt”, säger Henrik Ahlgren, försäljningsdirektör Asia & Pacific, BillerudKorsnäs.

Enligt BillerudKorsnäs minimerar den nya Oatly-förpackningen skador och avfall genom hela logistikkedjan. Förpackningen är utvecklad med fokus på resurseffektivitet: så lite material som möjligt och med minimal vattenanvändning. Vidare är förpackningsmaterialet återvinningsbart och kommer från förnybara källor och transparens genom hela värdekedjan tillämpas för att säkra förnybara energikällor.

Jenny Belsö Trojer, Oatly. (Bild privat)

”Vi försöker alltid hitta lösningar för att göra vår produktionskedja mer hållbar, transparent och resurseffektiv. Därför är det fantastiskt att vi kan samarbeta med BillerudKorsnäs för att hitta den här lösningen för att minska klimatpåverkan och optimera designen av våra asiatiska förpackningar”, säger Jenny Belsö Trojer, Global Cat Manager Packaging Material på Oatly.

Det förnybara pappersmaterialet i Oatlys nya sekundärförpackning kommer från ansvarsfullt skötta skogar och är baserat på starka primärfibrer som ger en minskning av förpackningsmaterial med upp till 35 procent och kommer att generera betydande årliga besparingar av förpackningsmaterial.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!