BillerudKorsnäs uppvisar hög lönsamhet och stark tillväxt i sin interimsrapport för årets första kvartal. Bilden visar infarten till Gruvöns bruk. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs första kvartal: Tillväxt och högsta lönsamhet

10 maj, 2022ANNONS

Resultaten för årets första kvartal för BillerudKorsnäs visar på fortsatt stark tillväxt och ett EBITDA-resultat som var det historiskt högsta.

”Det var ett kvartal helt fokuserat på vår nya strategi. Trots alla makroekonomiska osäkerheter, som ytterligare har förstärks av det ryska kriget, tror vi att prioriteringen på kartong och tillväxtmöjligheter i Nordamerika förblir de rätta valen”, skriver VD och koncernchef Christoph Michalski i sina kommentarer till kvartalsrapporten.

Christoph Michalski är VD och koncernchef i BillerudKorsnäs. (Bild BillerudKorsnäs)

VD konstaterar i sina kommentarer att bolaget gjort framsteg i genomförandet av sin strategi med förvärvet av USA-baserade Verso Corporation och genom avtalet om ett joint venture med norska Viken Skog kring eventuell massaproduktion för kartongtillverkning (Läs HÄR)

Av rapporten framgår att nettoomsättningen under Q1-2022 ökade med 13 procent till 7,397 miljarder kronor (6,520 miljarder kr Q1-2021) och att justerat EBITDA ökade till 1,664 miljarder kronor (1,003), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 22 procent (15 procent). Rörelseresultatet var 1,189 miljarder kronor (528) och periodens resultat 884 miljoner kronor (377). Per aktie blev resultatet 4,27 kronor att jämföra med 1,82 kronor för motsvarande period i fjol.

”För resten av 2022 förväntar vi oss att de starka marknadsförutsättningarna kommer att bestå. Trots de mer osäkra makroekonomiska utsikterna på våra huvudmarknader är vi övertygade om att de flesta av våra produkter riktar sig till mycket motståndskraftiga slutsegment. Marknadsförutsättningarna förväntas även förbli starka i Nordamerika”, skriver Christoph Michalski, som också framhåller att BillerudKorsnäs kraftfullt fördömer Rysslands brutala krig i Ukraina, men att bolagets verksamhet i Ryssland och Ukraina endast påverkas indirekt eftersom försäljningsexponeringen till de båda länderna bara var en procent under 2021.

Här finns hela kvartalsrapporten att läsa/ladda ner.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!