Professor Maria Strömme vid avdelningen för nanoteknologi vid Uppsala universitet är en av forskarna bakom tekniken. (Bild NordForsk/Terje Heiestad)

BillerudKorsnäs i projekt kring utveckling av pappersbatteri!

10 augusti, 2017

BillerudKorsnäs och Uppsala universitet meddelar att man inleder ett flerårigt samarbete för att utveckla pappers- och kartongbaserade elektrodmaterial!
Tekniker för energilagring i fiberstrukturer skulle kunna möjliggöra lagring av elektrisk energi i ett pappers- eller kartongark – ett pappersbatteri enkelt uttryckt!

Projektet baseras på landvinningar vid Uppsala universitet och ska kombineras med BillerudKorsnäs kompetens inom industriell produktion och förpackningsutveckling. Genom samarbetet ska framtidens hållbara fiberbaserade förpackningar utforskas.

Samarbetet, som löper på tre år, är avtalat mellan BillerudKorsnäs och Uppsala universitet Holding och syftar till att vidareutveckla lärdomar från forskning vid Uppsala universitet om att skapa energilagring i fiberstrukturer genom att ytbehandla cellulosafibrer med elektriskt ledande polymerer.

Bakom den tvärvetenskapliga forskningen står professorerna Maria Strömme och Albert Mihranyan vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material samt professor Leif Nyholm vid avdelningen för oorganisk kemi vid Ångströmslaboratoriet.

”Framtidens förpackningslösningar kommer att erbjuda oss konsumenter fler funktioner än idag. Med elektrisk energi lagrad i själva pappersmaterialet öppnas helt nya möjligheterför  att skapa dessa nya funktioner – och förutsättningarna för detta vill vi utforska i samarbetet med Uppsala universitet, säger Magnus Wikström, teknisk direktör vid BillerudKorsnäs.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!