”Enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna är att göra det tillsammans”, säger Malin Ljung Eiborn, BillerudKorsnäs. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs och Tetra Pak inleder förpackningssamarbete

24 februari, 2021ANNONS

BillerudKorsnäs och Tetra Pak har inlett ett samarbete för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Idag ligger återvinningsbarheten på ca 70 procent. Nya innovationer för att öka förpackningarnas hållbarhet är sedan länge högst upp på agendan för båda företagen.

”Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 70 procent förnybart material är en bra start, men det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna, som vi står inför, är att göra det tillsammans”, säger Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability & Public Affairs på BillerudKorsnäs.

Den samarbetsbaserade innovationsmodellen består av ett antal definierade projekt, där experter från de två företagen arbetar tillsammans. BillerudKorsnäs deltar också i samarbeten kring Treesearch, en svensk samverkansplattform för grundforskning, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Samarbetet involverar akademi, industri, privata stiftelser och den svenska regeringen bland andra, och syftet är att omvandla banbrytande grundforskning till högteknologiska innovationer för att möta klimatutmaningen.

”Vi vill ha en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser”,  säger Eva Gustavsson, Tetra Pak.

”Treesearch är viktigt, eftersom vi kan få avancerad forskning om nya material och nya tillämpningsområden, men också för att vi får möjlighet att bygga upp kompetens i och med att fler kunniga personer kommer in i branschen, som kan utveckla mer innovativa produkter i framtiden”, säger Malin Ljung Eiborn.

BillerudKorsnäs och Tetra Pak arbetar nu tillsammans långsiktigt för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser.

”Vi vill ha en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Vi behöver flera nya innovationer för att hitta nya material, som kan skapa en bra barriär. Vi måste agera tillsammans för att förändra branschen. Det finns så många utmaningar och ett stort behov nya lösningar”,  säger Eva Gustavsson, Vice President Material & Package på Tetra Pak.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!