BillerudKorsnäs redovisar ett starkt resultat för fjärde kvartalet 2021 och ett årsresultat för hela året som ökade med 125 procent. Bilden visar bolagets bruk i Frövi. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs presenterar starkt resultat för Q4-2021

28 januari, 2022ANNONS

Solid tillväxt, starkt resultat och goda framtidsutsikter – det är huvudbudskapen i BillerudKorsnäs bokslutsrapport för fjolårets avslutande kvartal.

”Det fjärde kvartalet var ännu ett kvartal med solid tillväxt och ett starkt resultat, drivet av starka marknadsvillkor”, säger VD och koncernchef Christoph Michalski i sina kommentarer till kvartalsbokslutet.

VD och koncernchef Christoph Michalski är nöjd med bolagets resultat och utveckling. (Bild BillerudKorsnäs)

Av rapporten framgår att BillerudKorsnäs under Q4-2021 ökade sin nettoomsättning med 15 procent till 6,688 miljarder kronor och att periodens rörelseresultat ökade till 418 miljoner kronor (163 miljoner kr Q4-2020).

Sett till hela verksamhetsåret 2021 redovisar BillerudKorsnäs ett resultat som ökat med hela 125 procent – från 660 miljoner kronor år 2020 till 1,485 miljarder kronor år 2021!

”Under 2021 gjorde vi stora framsteg. Vår nettoomsättning exklusive valutaeffekter ökade med imponerande 12 procent och det justerade EBITDA-resultatet var det högsta i företagets historia. Rörelseresultatet stärktes och nettoskulden minskade. Styrelsen föreslår en utdelning för året på 4,30 kronor per aktie, vilket motsvarar 60 procent av årets resultat”, säger Christoph Michalski.

När det gäller utsikterna för 2022 för koncernens olika affärsområden konstaterar koncernchefen att man förväntar sig att de starka marknadsförutsättningarna kommer att bestå under den närmaste framtiden.

”Europa kommer fortfarande att vara vår hemmamarknad, men vi ser stora tillväxtmöjligheter i Nordamerika, särskilt för förpackningskartong och containerboard och vi ska accelerera tillväxten för vätskekartong inom utvalda möjligheter. När det gäller säck- och kraftpapper kommer vi att fortsätta att förbättra mixen genom att fokusera på de mest lönsamma användningsområdena”, uppger Christoph Michalski.

I kvartalsrapporten poängterar koncernchefen också den stora betydelse man inom koncernledningen lägger vid det pågående förvärvet av den USA-baserade papperskoncernen Verso Corporation, som Packnews tidigare skrivit om (Läs HÄR!)

”Samgåendeavtalet med Verso, som offentliggjordes i december, ligger helt i linje med den strategi för lönsam tillväxt till år 2030, som vi meddelade på vår kapitalmarknadsdag i november. Verso kommer att utgöra en plattform för expansion i Nordamerika och skapa tillväxtmöjligheter för de kommande tio åren och därefter. Vi ska fortsätta att betjäna de befintliga kunderna och samtidigt stegvis konvertera två pappersmaskiner till kartongmaskiner. Vi kommer därmed att skapa en av de mest kostnadseffektiva produktionsstrukturerna för kartongtillverkning i Nordamerika”, säger Christoph Michalski.

N.B.: BillerudKorsnäs rapport för Q4-2021 kan läsas/laddas ner HÄR. (pdf, svenska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!