”Förpackningsmaterial för mat, hälsovård och hygien ger vår verksamhet stabilitet”, konstaterar VD Lennart Holm. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs Q1-20: Stabil produktion och rekordförsäljning

27 april, 2020ANNONS

Stabil produktion och en solid efterfrågan gjorde att BillerudKorsnäs under årets första kvartal kunde öka sina försäljningsvolymer med nio procent och därmed uppnå ”all time high”. Det skriver bolaget i sin bokslutsrapport, där man också noterar att nettoomsättning och -resultat påverkades av fortsatt lägre marknadspriser och av upprampningseffekter av kartongmaskinen KM7.

BillerudKorsnäs nettoomsättning under första kvartalet minskade med två procent jämfört med samma period i fjol (6,364 miljarder kr respektive 6,504 miljarder kr). Justerat EBITDA slutade på 791 miljoner kronor jämfört med 1.035 miljoner kr första kvartalet i fjol. I det minskade resultatet ingår belastningar på 200 miljoner kronor, som är uppstartseffekter av KM7. Den pågående Covid-19-pandemin har däremot endast haft begränsade effekter på kvartalsresultatet, enligt rapporten.

När det gäller utsikterna för BillerudKorsnäs inför andra kvartalet skriver bolaget i rapporten att det råder hög osäkerhet kring vilken påverkan viruspandemin kommer att ha. Bolaget förväntar stabila marknadsvillkor inom områden som mat och dryck samt hälsovård och hygien, medan marknadsvillkoren för konsument- och lyxvaror kan bli mer utmanande. Svagare marknadsvillkor förväntas inom segmentet industri och bolaget förväntar sig också utmaningar på logistikområdet.

”De ekonomiska effekterna av Covid-19-pandemin på vårt företag har än så längre varit begränsade, men framöver är osäkerheten betydande. Vi fortsätter att driva verksamheten utan några större störningar och efterfrågan på våra produkter har varit solid. Viktigast av allt – vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska hälsoriskerna för våra medarbetare och hittills har ingen av oss, såvitt jag känner till, varit allvarligt sjuk i Covid-19 och sjukfrånvaron ligger på normala nivåer”, skriver Lennart Holm, tillförordnad VD och koncernchef i BillerudKorsnäs, i sina kommentarer till kvartalsrapporten.

I sina kommentarer konstaterar Lennart Holm också att upprampningen av kartongmaskinen KM7 framskrider i stort sett enligt plan. Produktion och kvalitet ligger nu på helt acceptabla nivåer för obestrukna kvaliteter och under kvartalet startade man upp bestrykaren, producerade försäljningsbara volymer av bestrukna material och inledde processen med att certifiera material för vätskekartong.

”Vi befinner oss fortfarande i en fas, då vi utför testkörningar, men volymer och andelen produkter med högre värde ökar gradvis”, skriver VD.

Avslutningsvis konstaterar Lennart Holm att han är övertygad om att trots all osäkerhet för närvarande, så kommer BillerudKorsnäs utveckling under de närmaste åren till stor del att vila i bolagets egna händer. Strategin och riktningen står fast och bolaget har en solid finansiell ställning och likviditet. Dessutom är bolagets produkter hållbara och relativt motståndskraftiga även i tider av lågkonjunktur.

”En stor andel av våra intäkter kommer från produkter som, oavsett konjunktur, är kritiska för individer och hela samhällen. Förpackningsmaterial för mat, hälsovård och hygien förser vår verksamhet med en hög grad av stabilitet”, avslutar Lennart Holm.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!