Negativa effekter från uppstarten av nya kartongmaskinen KM7 minskade BillerudKorsnäs kvartalsresultat, men VD Petra Einarsson är optimistisk inför framtiden. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs Q3: Negativa uppstartseffekter från KM7

24 oktober, 2019ANNONS

Negativa effekter från uppstarten av nya kartongmaskinen KM7 på 280 miljoner kronor minskade BillerudKorsnäs resultat för årets tredje kvartal.
Enligt rapporten blev justerat EBITDA-resultat för kvartalet 639 miljoner kronor, jämfört med 893 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Kvartalets rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor (513 miljoner kronor Q3/2018).

”Kortsiktigt påverkas intäkter och resultat av uppstartseffekterna av den nya kartongmaskinen i Gruvön, med en negativ effekt på försäljningstillväxten jämfört med motsvarande period förra året om fem procentenheter och på EBITDA om cirka 280 miljoner kronor under tredje kvartalet”, skriver BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Petra Einarsson är dock optimistisk för framtiden, inte minst med tanke på de möjligheter som den nya kartongmaskinen, en av de största i världen i sitt slag, erbjuder.

”Upprampningen av KM7 fortsätter och maskinen producerar material av hög kvalitet, som får positiv feedback från kunderna. Under resten av året kommer vi att fokusera på ökad tillgänglighet i maskinen och certifieringsprocessen planeras inledas under första halvåret nästa år. I många år framöver kommer KM7-investeringen i Gruvön att ge BillerudKorsnäs en plattform för tillväxt inom attraktiva och stadigt växande segment. När maskinen är helt upprampad 2023 förväntas den producera 550.000 ton kartong årligen”, skriver Petra Einarsson.

Billerud Korsnäs VD noterar också att efterfrågan på hållbara förpackningar är fortsatt hög och att BillerudKorsnäs marknadsposition och know-how skapar goda möjligheter för långsiktig tillväxt. Under tredje kvartalet ökade dock osäkerheten på den globala kartong- och pappersmarknaden och fiberkostnaderna var fortsatt på historiskt höga nivåer.

I rapporten noteras att marknaden för vätskekartong och förpackningskartong fortsatte att växa under det tredje kvartalet, medan osäkerheten på den globala containerboardmarknaden ökade. Marknaden för säck- och kraftpapper försvagades.
För det fjärde kvartalet förväntas marknaden för Division Board vara stabil, men BillerudKorsnäs förväntar sig en svagare marknad i vissa segment för Division Paper med en ökad prispress.

”BillerudKorsnäs har en stark position i relativt motståndskraftiga produktsegment.. Detta i kombination med vår starka finansiella ställning och våra strategiska initiativ gör mig övertygad om att vi är väl rustade för att möta en ekonomisk avmattning. Samtidigt har potentialen för att ersätta plast och fånga den ökande efterfrågan på fiberbaserade förpackningar aldrig varit större”, skriver Petra Einarsson avslutningsvis i sin kommentar.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!