En nöjd VD och koncernchef Christoph Michalski kan konstatera att BillerudKorsnäs resultat för årets andra kvartal var ”enastående”. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs redovisar ett ”enastående resultat” för Q2

18 augusti, 2022ANNONS

Årets andra kvartal (Q2) blev ”enastående” för BillerudKorsnäs och innebar bland annat en nettoomsättningsökning med 75 procent och rekordresultat för försäljning, EBITDA och operativt kassaflöde.

Kvartalet var det första där nyligen förvärvade pappers- och kartongjätten Verso i USA fanns med i koncernredovisningen under divisionen Billerud North America. Verso bidrog väsentligt till de utmärkta kvartalsresultaten, men även för koncernen i övrigt var Q2 en utmärkt period med idel positiva siffror.

I siffror ökade BillerudKorsnäs nettoomsättningen under Q2-2022 till 11,408 miljarder kronor (6,504 miljarder motsvarande period i fjol) varav Billerud North America stod för 3,738 miljarder kronor. Justerat EBITDA ökade till 2,267 miljarder kronor (883), varav Billerud North America svarade för 705 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,609 miljarder kronor (404) och periodens resultat noterades till 1,419 miljarder kronor (311).

”Resultatet för det andra kvartalet var enastående i alla geografier med en total nettoomsättning på cirka 11,4 miljarder kronor. Det var också det första kvartalet med en betydligt bredare produktportfölj, tillverkning på två kontinenter och hela 5.900 medarbetare. Detta skapar en plattform för hållbar och lönsam tillväxt”, skriver VD och koncernchef Christoph Michalski i sin kommentar till halvårs- och kvartalsrapporten.

I sin kommentar konstaterar Christoph Michalski att trots hotet om en recession är verksamheten fortsatt stark både i Europa och i Nordamerika. Andra kvartalet har inneburit stor efterfrågan på alla BillerudKorsnäs produkter och priserna har varit fortsatt starka. Kriget i Ukraina fortsätter att ha en påverkan på råvarupriserna och osäkerheten i Europa och logistik inom Europa och över haven fortsätter att vara en stor utmaning, både vad gäller tillgänglighet och tillförlitlighet.

Christoph Michalski framhåller också att arbetet med att förenkla bolagsnamnet fortskrider enligt plan.

”Årsstämman godkände vårt förslag att förenkla vårt namn till Billerud och vi kommer att ändra företagsnamnet juridiskt i oktober. Vi har också förenklat vår organisation ytterligare med fokus på de viktigaste affärsområdena”, skriver Christoph Michalski.

BillerudKorsnäs rapport för första halvåret/andra kvartalet 2022 kan läsas/laddas ner HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!