”Den nya organisationen är ett viktigt steg för ett bättre resursutnyttjande”, säger Lennart Holm. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs ska förenkla organisationen – chefer avgår

17 juni, 2020ANNONS

Den 1 augusti i år inför BillerudKorsnäs en ny och förenklad organisation, som innebär att man kommer att följa affärsflödet och bygga organisationen kring de tre ansvarsområdena Wood Supply, Operations och Commercial.

Mikael Andersson (tv), idag EVP Division Board och Magnus Wikström (th) idag EVP Innovation, lämnar BillerudKorsnäs när den nya organisationen träder i kraft 1 augusti. (Bilder BillerudKorsnäs)

Parallellt samlas resurserna för hållbarhet och innovation i en ny gemensam funktion, Sustainability & Strategic Development, medan verksamheten inom Solutions fortsätter att verka som en fristående affär, som rapporterar direkt till VD men som lyfts ur koncernledningen.

I samband med att förändringen genomförs kommer Mikael Andersson, idag chef för Division Board och Magnus Wikström, idag chef för Innovation, att lämna bolaget.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att den nya organisationen införs som ett steg i den pågående processen att förbättra effektiviteten och öka verksamhetens anpassningsförmåga till stora förändringar i omvärlden.

”Vi måste möta marknadens och kundernas förändrade behov av hållbara produkter och lösningar. Den nya organisationen är ett viktigt steg i en process för att skapa förutsättningar för ett bättre resursutnyttjande, högre effektivitet och en verksamhet, som har förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden”, säger Lennart Holm, tf VD på BillerudKorsnäs.

Från den 1 augusti kommer BillerudKorsnäs koncernledning att bestå av följande personer: Lennart Holm, tf VD, Ivar Vatne, CFO, Helene Biström, Executive vice president (EVP) Commercial, Tor Lundqvist, EVP Operations, Uno Brinnen, tf EVP Wood Supply, Ulf Eliasson, EVP Sustainability & Strategic Development och Paulina Ekvall, EVP HR.

”Jag vill tacka Mikael Andersson och Magnus Wikström för mycket värdefulla insatser och bidrag i olika roller och önska dem lycka till i framtiden”, kommenterar Lennart Holm.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!