Vid kartongbruket Frövi ska BillerudKorsnäs investera 2,6 miljarder kronor för att säkerställa en stabil och effektiv kartong- och massproduktion. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs ska investera 2,6 miljarder kr i kartongbruk

2 februari, 2021ANNONS

Styrelsen i BillerudKorsnäs har beslutat att investera i en ny sodapanna i Frövi bruk, norr om Örebro. Investeringen ska säkerställa långsiktig verksamhet vid produktionsanläggningen och ge förbättrad miljöprestanda samt en stabil och effektiv kartong- och massaproduktion.

”Frövi bruk är en strategisk tillgång för BillerudKorsnäs”, säger Christoph Michalski, VD och koncernchef. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att investeringen uppskattas uppgå till totalt 2,6 miljarder kronor. Den nya sodapannan planeras vara i drift i slutet av år 2023.

”Frövi bruk är en strategisk tillgång för BillerudKorsnäs och denna investering är en bra plattform för fortsatt utveckling. En ny sodapanna kommer att förbättra miljöprestandan, öka energiproduktionen och skapa möjligheter för förbättrad effektivitet och integration i bruket”, kommenterar Christoph Michalski, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs

Investeringen är planerad att finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten. Under 2021 uppskattas den negativa kassaflödeseffekten av investeringen uppgå till 700 miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!