”Vi har haft en stark vår med ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat”, konstaterar BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs VD: ”En stark vår med ökande försäljning”

12 augusti, 2021ANNONS

När BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski sammanfattar årets andra kvartal konstaterar han att bolaget har haft en stark vår med försäljningstillväxt och ökat resultat.

Under andra kvartalet 2021 ökade BillerudKorsnäs nettoomsättning med sex procent, från 6,156 miljarder kronor Q2-2020 till 6,504 miljarder kronor i år. Exklusive valutaeffekter var ökningen nio procent. Under samma period ökade justerat EBITDA ökade med 14 procent, rörelseresultatet ökade från 245 miljoner kronor till 404 miljoner kronor och nettoresultatet ökade från 202 till 311 miljoner kronor.

”Den starka försäljningstillväxten fortsatte under hela det andra kvartalet, driven av volymtillväxt, produktmix och högre priser. Försäljningsvolymerna ökade jämfört med samma period föregående år trots förändrade tidpunkter för underhåll. Lönsamheten fortsatte att förstärkas med utmärkt kassaflödesleverans i det andra kvartalet”, skriver VD Christoph Michalski i sin kommentar till kvartals- och halvårsrapporten.

Den väldiga kartongmaskinen KM7 i Gruvön – en av världens största i sitt slag – har under maj i år producerat sina första kommersiella volymer av vätskekartong. (Bild BillerudKosrnäs)

I sina kommentarer framhåller Christoph Michalski också att under maj månad har bolagets nya och omskrivna kartongmaskin KM7 i Gruvön producerat sina första kommersiella volymer av vätskekartong, vilket var tidigare än planerat.

”Upprampnings- och certifieringsarbetet av KM7 kommer att fortsätta, och vi förväntar oss gradvis ökande leveranser av både vätskekartong och förpackningskartong från Gruvön. Det kommer att möjliggöra ytterligare mixförbättringar genom omfördelning av produktionen mellan bruken samt den ökade takten av KM7 under de närmsta åren”, skriver VD.

När det gäller Corona-pandemin konstaterar Christoph Michalski att lättnader i restriktioner ger anledning till en viss optimism.

”Vi är fortsatt försiktigt optimistiska, när det gäller återgången till ett normalläge, men vi kommer att hålla fast vid våra skyddsåtgärder under de planerade underhållsstoppen under hösten. Restriktionerna på kontoren kommer att hävas stegvis under de kommande månaderna givet att pandemi-restriktionerna tillåter detta”, säger Christoph Michalski.

När det gäller BillerudKorsnäs miljö- och klimatarbete betonar koncernchefen att bolaget är dedikerat till att begränsa klimatförändringarna.

”97 procent av vår produktion är fossilfri och vi har tagit fram en kraftfull steg-för-steg-plan för att uppnå våra Science Based Targets 2030. Vi är fortsatt engagerade i ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk, som ökar absorptionen av koldioxid från atmosfären. Våra biobaserade produkter kan ersätta fossilbaserade material, och genom att utveckla nya, klimatsmarta tillämpningar kan vi öka klimatnyttan ytterligare. Förpackningar för webbhandeln tillverkade av vårt starka papper Xpression e-com minskar till exempel CO2-utsläppen under förpackningens livscykel jämfört med plastbaserade alternativ, enligt det svenska forskningsinstitutet RISE”, skriver Christoph Michalski i rapporten.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!