Ett överraskande besked – BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs VD lämnar sin tjänst med omedelbar verkan!

4 november, 2019ANNONS

Styrelsen i BillerudKorsnäs AB meddelade på måndagskvällen att bolagets VD och koncernchef Petra Einarsson lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Styrelsens ordförande Lennart Holm har utsetts till tillförordnad VD från den 5 november 2019.

Styrelsens ordförande Lennart Holm blir tf VD tills ny VD och koncernchef har rekryterats. (Bild BillerudKorsnäs)

Arbetet med att rekrytera en permanent VD kommer att påbörjas omgående. I samband med att Lennart Holm tar rollen som tillförordnad VD har styrelsen inom sig utsett nuvarande ledamoten Jan Åström till ordförande i styrelsen.

Jan Åström tar tills vidare över ordförandeklubban i BillerudKorsnäs styrelse.

”BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot en mer resurseffektiv och hållbar förpackningsindustri. Styrelsen har konstaterat att bolaget inte har utvecklats i den takt som förväntats”, säger Jan Åström, ny styrelseordförande.

”Vi är väl positionerade för framgång. Strategin är tydlig och hela organisationen måste  fokusera på att nu genomföra den med högt tempo för att skapa värde för våra aktieägare, kunder och andra intressenter”, säger tillförordnad VD Lennart Holm.

Lennart Holm är styrelseledamot i BillerudKorsnäs sedan 2012 och ordförande sedan 2014. Han har tidigare bl. a. varit VD och styrelseordförande i Perstorpkoncernen samt verksam i Stora Enso. Jan Åström, som suttit i styrelsen sedan 2018, har lång erfarenhet från ledande positioner inom skogsindustrin. Han har bl a varit VD i Ahlstrom Munksjö, SCA och MoDo Paper.

”Styrelsen vill framföra sitt tack till Petra Einarsson för hennes bidrag till BillerudKorsnäs. Under hennes ledarskap har investeringen i KM 7 genomförts, Bergvik Skog Öst avyttrats, strategin reviderats och ett program initierats för att ytterligare förbättra säkerheten”, säger Jan Åström.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!