”2019 har varit ett på många sätt utmanande år”, skriver Lennart Holm, tf VD och koncernchef, i sina kommentarer till BillerudKorsnäs årsbokslut för 2019. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs visar starkt resultat trots ett utmanande år

29 januari, 2020ANNONS

Starkt resultat för året och föreslagen ökad utdelning som ett resultat av den framgångsrika försäljningen av Bergvik Skog Öst. Däremot motverkades fjärde kvartalets försäljningsvolymtillväxt av negativa pris- och mixeffekter på grund av svagare marknadsvillkor. Det är huvudbudskapet i BillerudKorsnäs bokslutskommuniké för år 2019.

”2019 har varit ett på många sätt utmanande år. Sedan sommaren har marknaden försvagats avsevärt för flera av våra produkter, i synnerhet säckpapper där både priserna och volymerna har fallit kraftigt. På den positiva sidan har vätskekartong och förpackningskartong utvecklats väl och den nedåtgående trenden för säckpapper tycks ha planat ut och stabiliserats”, skriver bolagets tillförordnade VD och koncernchef Lennart Holm i sina kommentarer till årsbokslutet.

Av kommentarerna framgår att försäljningsvolymerna ökade under det fjärde kvartalet, men att detta motverkades av negativa pris- och mixeffekter. Division Board levererade en stark försäljningstillväxt, medan Division Paper fortsatt var under press och minskade. Resultatet för det fjärde kvartalet påverkades förutom av den svagare marknaden även av negativa uppstartseffekter av den nya kartongmaskinen i Gruvön, KM7, på cirka MSEK 170, vilket var i linje med förväntningarna.

”Upprampningen av KM7 i Gruvön fortsätter och till och med slutet av december hade maskinen producerat över 90.000 ton liner och cup stock”, skriver Lennart Holm.

En viktig händelse för BillerudKorsnäs under året var den framgångsrika avyttringen av Bergvik Skog Öst, som har resulterat i ett starkt resultat och en solid balansräkning.

I rapporten framhålls också att investeringsnivån i koncernens anläggningar kan förväntas vara väsentligt lägre under en tid framöver jämfört med de senaste åren, vilka präglats av tunga investeringar i kapacitetsökningar och uppgraderingar.

”För 2020 förväntar vi oss fortsatta utmaningar och agerar därefter. Kostnads- och effektivitetsprogrammet löper enligt plan och förväntas resultera i besparingar om 250 miljoner kronor under 2020. Vi börjar också se vissa positiva effekter av lägre vedpriser, men intar en försiktig hållning, eftersom den varma och blöta vintern kan komma att orsaka vissa tillgänglighetsproblem under våren”, skriver Lennart Holm..

Upprampningen av KM7 framhålls som bolagets främsta prioritering för 2020. Man ligger något efter den uppställda tidsplanen och har ambitionen att komma ikapp under året. Andelen premiumkvaliteter och produkter med högre värde förväntas öka under året med en accelererande hastighet. De första volymerna av bestrukna kvaliteter kommer att produceras under det första kvartalet och bolaget förväntar sig att inleda processen med att certifiera material för vätskekartong och förpackningskartong under det andra kvartalet. Resultatmässigt är bedömningen att uppstarten av KM7 kommer att få en negativ påverkan på EBITDA-resultatet under 2020 med 1540 till 350 miljoner kronor, varav huvuddelen under det första halvåret.

”BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att fånga den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar och utvecklingen ligger till stor del i våra egna händer. Vi inser att 2020 blir ett mycket utmanande men också spännande år, där fokus ligger på att exekvera för att fånga potentialen i vår verksamhet”, avslutar Lennart Holm sina kommentarer till årsrapporten.

Läs/ladda ner bokslutskommunikén som pdf HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!