Elna Hallgard berättade om hur livsmedelsproducenten Orkla Foods Sverige ser bioplast i livsmedelsförpackningar som en del av hållbar plastanvändning.

Bioplastsatsning på Scanpack med högintressanta seminarier

12 oktober, 2022ANNONS

Scanpack 2022 gjordes en stor satsning på bioplast via Nordisk Bioplastförening (NBF), som varje mässdag höll ett antal intressanta lunchseminarier.

Seminarierna, som ägde rum på Pioneer-scenen i F-hallen på Svenska Mässan, genomfördes med hjälp av en rad prominenta experter som gav lägesrapporter och informerade om intressanta innovationer och trender på bioplastområdet.

Från organisationen European Bioplastics kom kommunikationschefen Oliver Buchholz som uppdaterade seminarieåhörarna om bioplastens status inom EU.

Bland de engagerade experterna kan speciellt nämnas Oliver Buchholz, som är kommunikationschef för den europeiska bioplastorganisationen EUBP (European Bioplastics). Uppdelat på två seminarier (onsdagen och torsdagen) gav Oliver Buchholz en initierad och viktig uppdatering om bioplastens status inom EU och EU-kommissionen under rubriken ”EU Policy Update: Regulatory Environment for Bioplastics in the Making”.

Nils Andersson, som är ansvarig för marknadskommunikation hos Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials, berättade om företagets biomaterial Biodolomer, som man utvecklat så att man nu även kan tillverka livsmedelstråg, som kan värmas i mikrovågsugn.

Från bioplastföretagen Bioextrax och Helian Polymers kom cheferna och medgrundarna Edvard Hall respektive Ruud Rouleaux som berättade entusiastisk om hur bioplastens sovande jätte PHA nu håller på att vakna!

Mats Jeppsson är innovationschef på Emballator Packaging Innovation.

Elna Hallgard från Orkla Foods Sverige informerade om hur den stora livsmedelsproducenten ser bioplast i livsmedelsförpackningar som en del av hållbar plastanvändning, och Mats Jeppsson, innovationschef på Emballator Packaging Innovation, berättade hur man tacklat utmaningen att använda biobaserade material i tunnväggiga förpackningar.

Bo Wallteg, chefredaktör för Packnews.com och nord emballage och tillika styrelsemedlem i NBF, gav sin syn på aktuella förpackningstrender och ställde frågan om bioplasten kan vara lösningen på plastfrågan, och från företaget Duni AB kom hållbarhetschefen Erik Lindroth och informerade om hur man inom Duni anser att fossilfritt är en viktig väg in i den cirkulära ekonomin.

I nära anslutning till seminariescenen hade NBF sin monter, där flera av föreningens medlemsföretag visade upp sina bioplastprodukter.

Från bioplastproducenten FKuR Kunststoff kom arbetande styrelsemedlemmen Patrick Zimmermann som höll ett initierat föredrag kring hur det behövs olika lösningar på olika marknader för att bioplasten ska komma in i den cirkulära ekonomin.

Förutom de intressanta lunchseminarierna på Pioneer-scenen, så hade NBF också en stor monter i nära anslutning till scenen, där man informerade om föreningen och dess syfte och verksamhet. I montern fanns också en omfångsrik exposé över bioplast- och biomaterialbaserade produkter, som tillverkas och marknadsförs av flera av föreningens medlemsföretag.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!