Genom att fånga in och omvandla industriella koldioxidutsläpp kan man tillverka biobaserad polypropen, som används till förpackningar och andra produkter. (Bild PxHere)

Bioteknikföretag producerar bio-PP från koldioxidutsläpp

21 september, 2021ANNONS

Två USA-baserade bioteknikföretag – Twelve (tidigare Opus 12) och LanzaTech – har ingått partneravtal om framställning av vad man betecknar som världens första polypropenplast (PP) med koldioxid som råvara.

Jennifer Holmgren är VD i företaget LanzaTech, som har sitt säte i Skokie, Illinois. (Bild LanzaTech)

Den koldioxidbaserade biopolypropen, som ska framställas, kan användas bland annat till förpackningar samt produkter inom fordon, möbler, textilier, medicinteknik, mm.

Startup-företaget Twelve har utvecklat en teknik, som omvandlar koldioxid till material som traditionellt tillverkas av fossila bränslen och bioteknikföretaget LanzaTech är bland annat specialiserade på att fånga upp industriella koldioxidutsläpp och omvandla dem till etanol och andra biomaterial.

”Med hjälp av biologi kan vi utnyttja naturens kraft för att lösa ett synnerligen aktuellt problem. Överflödet av koldioxid i vår atmosfär har försatt vår planet i en nödsituation och vi behöver lösningar som minskar koldioxiden i atmosfären, låter fossila resurser stanna i marken och stoppar klimatförändringarna”, säger LanzaTechs VD Jennifer Holmgren.

Startup-företaget Twelve (tidigare Opus 12) är beläget i Berkely, Kalifornien och grundades och leds av en forskartrio bestående av fr.v.: Kendra Kuhl, Nicholas Flanders och Etosha Cave. (Bild Twelve)

Partnerskapet mellan de två företagen är tänkt att sammanföra de två plattformsteknikerna för att möjliggöra ytterligare produktutveckling från koldioxidströmmar, till exempel produktion av biopolypropen.

”Polypropen är ett viktigt material för många produkter som vi använder och är beroende av i våra dagliga liv. Idag är polypropen vanligen tillverkat av fossila råvaror, men vi har nu en metod att producera detta plastmaterial från koldioxid och vatten istället för från fossila bränslen och det utan försämringar i kvalitet, effekt eller prestanda. Att ersätta hela världens fossila polypropenproduktion med koldioxidtillverkad PP skulle minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 700 miljoner ton per år eller mer”, säger Twelves forskningschef Etosha Cave.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!