Wellpapp som limmas med hjälp av Borregaards Exilva-produkt blir mycket stark. (Bild Borregaard/Glomma Papp)

Borregaard och Glomma Papp utvecklar bor-fritt wellpapplim

12 september, 2019

De norska företagen Borregaard och Glomma Papp har utvecklat och testat ett system med bor-fritt förpackningslim till wellpapp.
Det nya limsystemet bygger på en innovation från Borregaard som gör det möjligt att tillverka wellpapp utan att behöva tillföra borderivat till limmet.

Producenter av wellpapp använder normalt stärkelselim med tillsats av bor för att ge rätt styrka och funktion åt materialet. Men borderivat och deras inverkan på människors hälsa är mycket omdiskuterade och klassificeras av europeiska kemikaliemyndigheten som ”Substances of Very High Concern”. Ämnena misstänks påverka fertiliteten och orsaka skador på foster.

Hittills har varken tillverkare av stärkelselim eller wellpappindustrin hittat ersättningsmedel för de farliga borföreningarna. Men nu kan kanske Borregaards och Glomma Papps lösning ändra på det.

”Vår lösning är ett svar på den oro, som finns kring borderivat och den förbättrar dessutom både produktivitet och kvalitet vid wellpapptillverkning”, säger Per-Ivar Heier, som är projektledare för Borregaard-innovationen Exilva, vilken används i projektet.

Exilva, som har fått finansiering från projektet Bio-Based Industries (BBI) i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, är enligt Borregaard en helt naturlig och träbaserad lösning, som bygger på mikrofibrillär cellulosa. Exilva-produkten har en unik kombination av robusthet och reologiska egenskaper, vilka skapar ett starkt ”nät” och ersätter behovet av borderivat i stärkelsebaserade limsystem för wellpapp

Under en tid av mer än två år har nu den norska wellpapptillverkaren Glomma Papp tillsammans med Borregaard och Exilva-innovationen producerat, utvecklat och omfattande testat wellpapplösningar utan tillägg av bor i limmet.

”Vi började med att tekniskt kvalificera kriterierna för en borfri lösning. Sedan har vi använt Exilva som produktivitetsförbättrare och steg för steg kunnat minska borföreningarna i limmet på ett kontrollerat sätt. Exilva ger oss möjlighet att köra wellpapplinjen jämnare, snabbare och med förbättrad kvalitet och hastighet. Baserat på en tillverkning av cirka 70 miljoner kvadratmeter wellpappark med Exilva har vi uppnått produktionsförbättringar med 14 procent”, säger Jan Berg, som är Corrugator Supervisor på Glomma Papp.

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!