Ravindra Parasnis har en optimistisk framtidstro. Foto: Sören Andersson

Bra tryck i grafiska branschen trots tufft år

7 juni, 2021ANNONS

Trots att många har ett tufft år bakom sig är det oväntat positiva tongångar från företagen inom infomedia och förpackning. Bilden och framtidsförväntningarna skiljer sig något mellan infomedia och förpackning, men båda delbranscherna tror på omsättningsökning framöver. Det visar en undersökning som Grafiska Företagen gjort bland sina medlemsföretag.

I förpackningsbranschen ser drygt 60 procent en framtid med ökad omsättning jämfört med föregående år. Ungefär hälften av företagen inom infomedia tror på en ökad omsättning. Det speglas också i att investeringsviljan är stark inom bägge segmenten. Många av företagen planerar att de kommer att växa genom förvärv och nya affärsområden.

”Att det skulle vara en skillnad mellan de olika segmenten var väntat. Det som känns positivt är den breda framtidstro vi ser nu. Inom både Infomedia och förpackningsindustrierna har man identifierat ett antal affärsmöjligheter som man tror starkt på, det stärker såklart den optimism vi ser nu”, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

Syftet med undersökningen är att ge en samlad bild av hur medlemsföretagen ser på framtiden i branscherna. Undersökningen presenterades på ett webbinarium fredagen den 4 juni där vd Ravindra Parasnis presenterade resultatet. Medverkade gjorde även Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Resultatet i stort

Sammanfattningsvis kan sägas att man har gott hopp om att omsättningen framåt kommer att vara mer positiv eller stabil oavsett om det är inom Förpackning eller Infomedia.

På total nivå ser man i undersökningen att segmentet Förpackning har bättre resultat övergripande jämfört med Infomedia. Dels i sin upplevelse kring hur året 2020 har varit, tron på branschen och hur framtiden kommer att te sig i fråga om produktutbud och investeringar.

Ser man till produktsegment har man inom segmentet Infomedia en bild av att produktsegmentet förpackningar kommer att öka mest följt av etiketter/självhäftande dekaler. De produktsegment som i högst grad tros komma att minska är kataloger, magasin/tidskrifter samt accidenstryck/visitkort.

Inom förpackningsföretagen tror en majoritet att e-handelsförpackningar kommer att öka och också livsmedel och läkemedel. Det marknadssegment som spås minska i högst grad är pappersindustrin.

Inom Infomedia finns en positiv bild framåt. Nästan hälften tror på att omsättningen kommer att öka. Inom segmentet Förpackning är andelen som tror att omsättningen kommer att öka eller förbli oförändrad hela åttioåtta procent.

Framtida affärsmöjligheter

Sett till produktutbudet svarar ca hälften inom segmentet Förpackning att produktutbudet kommer att förbli oförändrat. Nästan en av tre oavsett segment tror att det egna produktutbudet kan komma att bli bredare. Fjorton procent inom Infomedia svarar att utbudet kommer att bli mer nischat.

På total nivå ser vi att de två vägar som flest företag som svarat kommer att välja är att försöka värva konkurrenter (tjugosju procent) eller kommer inte göra några förändringar (tjugotre procent).

Infomediaföretagen finner det i större utsträckning mer troligt att de kommer att försöka förvärva konkurrenter jämfört med Förpackning.

Bakgrund och deltagande

Branschundersökningen genomfördes mellan 29e mars och 18e april 2021.

Det gjordes ca 300 utskick och svarsfrekvens blev 40 procent. De som svarat på undersökningen är vd:ar i Grafiska Företagens medlemsföretag.

Delbranscher: Förpackning och Infomedia (Finpapper, screentryck och bokbinderier)

Resultatet i det här pressmeddelandet är starkt sammanfattat. För fördjupad information se vårt webbinarium som sändes den 4 juni. Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis, presenterar rapporten tillsammans med Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, som också ger bilden av ekonomin som helhet. Här kan du se webbinariet.

Undersökningen kan laddas ner från Grafiska Företagens hemsida. Där finns också båda presentationerna från webbinariumet den 4 juni.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!