Tesco-kunderna uppmuntras att lägga sin använda mjukplastförpackningar i speciella återvinningsstationer i butikerna. (Bild Kraft Heinz)

Brett brittiskt samarbete i återvinningsloop av mjukplast

22 juni, 2022ANNONS

I Storbritannien har de fyra aktörerna Sabic, Kraft Heinz, Tesco och Berry gått samman i ett projekt där man ska testa ett slutet kretslopp för återvinning av polypropen-baserad mjukplast i förpackningar.

I projektet uppmuntrar man konsumenterna att via speciella stationer, som placeras ut i butiker hos dagligvarukedjan Tesco, samla in använda mjukplastförpackningar. Dessa förpackningar kommer sedan att återvinnas av globala polymerproducenten Sabic, som genom en termisk anaerob omvandlingsprocess omvandlar plasten till en polymerolja, kallad Tacoil, vilken sedan användas för att framställa certifierad återvunnen polypropen (PP) med samma kvalitet som jungfrulig PP.

Den återvunna plasten används sedan av plastförpackningstillverkaren Berry för att tillverka PP-baserade plastbägare till produkten ”Heinz Beanz Snap Pots” från livsmedelsproducenten Kraft Heinz. I förpackningarna består 39 procent av den återvunna Sabic-plasten.

Jojo de Noronha är Nordeuropa-chef hos Kraft Heinz. (Bild Kraft Heinz)

Återvinningsförsöket med Snap Pots är en del av Kraft Heinz globala löfte att senast till år 2025 ha hundra procent av sina förpackningar återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara.

”Vi är stolta över att ha gått ihop med experter inom området avancerad återvinning och hållbara förpackningar för att föra denna viktiga innovation till våra kunder. Vår förhoppning är att detta föranleder en branschövergripande insikt om vad mer som kan göras för att åtgärda bristen på mjuk plast som återvinns i Storbritannien”, säger Jojo de Noronha, som är nordeuropeisk chef hos Kraft Heinz

Jean-Marc Galvez, VD för Berry Globals Consumer Packaging International Division. (Bild Berry Global)

Återvinningsgraden för mjukplast-förpackningar är låg i Storbritannien och år 2020 uppgick den till endast sex procent. Tesco började år 2021 ett försök att samla in mjuk plast i alla sina stora butiker och det nu igångsatta samarbetsprojektet med Heinz och Berry och med certifierad cirkulär PP-plast från Sabic anses vara ett genombrott med potentialen att bli en riktig ”game changer”.

”Detta är ett utmärkt exempel på ett innovativt framsteg inom cirkulär förpackningsdesign, som möjliggörs av samarbete över hela värdekedjan. Den här typen av cirkulärt tillvägagångssätt hjälper till att fånga upp och återanvända sådan plast, som för närvarande inte återvinns och för att hålla plastmaterial borta från våra hav och deponier”, säger Jean-Marc Galvez, VD för Berry Globals Consumer Packaging International Division.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!