Carlsberg mångmiljoninvesterar i anläggningarna i Falkenberg och Ramlösa.

Carlsberg storinvesterar i Ramlösa och Falkenberg

2 februari, 2017

Bryggerijätten Carlsberg investerar 250 miljoner kronor i bryggeriet i Falkenberg och i Ramlösa Hälsobrunn. Satsningen är en viktig milstolpe i arbetet med att förbättra produktionskapaciteten och minska miljöbelastningen.
Carlsbergs fortsatta investeringar i anläggningarna i Falkenberg och Ramlösa görs för att modernisera produktions- och logistikverksamheten. Investeringarna kommer att leda till förbättrade produktleveranser, en säkrare och mer trivsam arbetsmiljö samt minskad miljöbelastning. Satsningen är en del av ett investeringsprogram på närmare en halv miljard kronor, som inleddes under 2016.

”Vi investerar i våra produktionsanläggningar i Falkenberg och Ramlösa för en hållbar tillväxt. Genom ett antal strategiska investeringar förbättrar vi vår produktionskapacitet för att kunna möta dagens och morgondagens behov. Investeringarna minskar även miljöbelastningen avsevärt”, säger Ted Akiskalos, VD för Carlsberg Sverige.

Av de nu aviserade investeringarna avser 180 miljoner kronor en ny lagerbyggnad, som drastiskt kommer att minska behovet av externlager, vilket i sin tur kommer att förbättra kvaliteten i företagets leveranser samt minska transporterna mellan olika lager. Transporterna minskar med 150.000 km, vilket motsvarar 60.000 liter diesel och 170.000 kg CO2.

Övriga investeringar under 2016 – 2017 omfattar bland annat:
*          Uppdatering av laserstyrda automatiserade truckar
*          Flaskblås för små PET-flaskor i Falkenberg
*          Tappning av öl och cider på PET-flaskor
*          Uppdatering av vattenbehandlingen i Ramlösa
*          Ny värmepanna för att säkerställa optimal användning av biogas från spillvatten
*          Ny tappningslinje för bag-in-box-läsk för restaurang- och servicehandeln

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!