E-handelns förpackningar innehåller i genomsnitt cirka 30 procent onödig luft. Nu ska PostNord och Chalmers hitta de optimala förpackningarna. (Bild PostNord)

Chalmers hjälper PostNord att bli av med den onödiga luften

19 mars, 2021ANNONS

Chalmers tekniska högskola har tillsammans med PostNord inlett ett forskningsprojekt för att hitta den optimala e-handelsförpackningen och minska mängden onödig luft i transporterna. I projektet medverkar även ett antal e-handelsaktörer samt förpackningsproducenten DS Smith.

Initiativet kommer från PostNord, som i projektet ”Förpackningsresan” bjudit in branschen för att samla insikter och erfarenheter kring luft i paket.

”Uppskattningsvis innehåller e-handlade paket i genomsnitt cirka 30 procent onödig luft. Det får effekter på distributörers transporter och ombudens plats på hyllorna. Det ger också en onödig negativ klimatpåverkan”, skriver PostNord i ett pressmeddelande.

Forskningsprojektet, som ska pågå i två år, finansieras av Handelsrådet och kommer att skapa insikter om hur branschen gemensamt kan minska luften i förpackningar och transportsystemet som helhet, med fokus på ökad hållbarhet.

”Att minska luften i e-handelns förpackningar är komplext”, säger Sofia Leffler Moberg. (Bild PostNord)

”Att minska luften i e-handelns förpackningar är mer komplext än vad vi anade, när vi drog igång Förpackningsresan för något år sedan. Vi är stolta över att ha skapat ett ökat medvetande kring frågan i branschen. Nu behöver vi ta reda på vilka åtgärder, som leder till störst klimateffekt. Samarbetet med Chalmers och DS Smith är ett oerhört viktigt steg för konkret förändring och vi ser fram emot att gemensamt komma fram till vad som är en mer klimateffektiv förpackning för e-handeln”, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord.

”Projektet är mycket intressant för oss, då vi vill bidra med ökad förståelse för hur effektiva och hållbara försörjningskedjor kan uppnås och hur förpackningar på olika sätt påverkar möjligheterna för detta”, säger Sandra Brüel Grönberg, doktorand vid Chalmers tekniska högskola.

”Utformningen av en optimal förpackning utgår alltid från produkten eller produkterna, som ska förpackas och hur den hanteras på vägen till konsumenten. I första hand ska produkten skyddas från skador, men också vara kostnadseffektiv, säljande och naturligtvis hållbar. Hur man kan uppnå detta är något som vi från DS Smith bidrar med kunskaper kring”, säger Jonas Norberg, Sales Manager på DS Smith.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!